Ugrás a fő tartalomra

Mit szeretnél, hogy átalakítson a Szentlélek a katolikus Egyházban?
A tűz átalakít!
Lukács evangélium 12,49-53
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával. Ezek az evangélium igéi!

Kedves Testvérek!

Azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Milyen a tűz? A tűz éget, világít, melegít. Szükségünk van a tűzre, az életünk része. Azzal melegítjük az ételt. Télen, hogyha hideg van, gáz melegíti a vizet, forgatja a rendszer. Persze többféle megoldás van, de szükségünk van a Napra. A Nap nagy tűzgolyó. Az életünket melegíti, fenntartja.  Isten kegyelméből az életünk része a tűz. Jézus egy egyszerű hasonlatot használ arra, hogy elmondja, miért jött. Azt mondja, azért jött, hogy tüzet gyújtson a földön. Azért használ Jézus ilyen egyszerű szavakat, képeket, hogy minél könnyebben, minél több ember belássa azt, hogy ő mit akar. A tűznek nem csak ezek a tulajdonságai vannak, hanem átalakít, változást is hoz.

Én is faluban nőttem fel. Faluhelyen tudjuk azt, hogy aratás után a tarlót meg szokták gyújtani. Nem tudom, hogy most ebben a kánikulában, biztos, hogy ez tilos. Talán majd ha alább hagy a kánikula, akkor majd lehet. Ez ezért egy nagyon veszélyes dolog. Aki ért hozzá, annak nyilván nem veszélyes. Miért van ez? Azért, hogy ami megmaradt a földön, azt majd beleszántják, beleforgatják a földbe. Meg hát a hamunak is van valamilyen értéke a föld szempontjából. Átalakítja a tűz az anyagot, átalakítja. Jézus, ehhez hasonlítja az Ő küldetését. Azt ígéri, hogy elküldi majd a Szentlelket. Már az Úr Jézusról megjövendölte Keresztelő Szent János azt, hogy utánam jön, aki nagyobb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam, hogy lehajoljak, letérdeljek előtte.  A saru az, ami modern nyelven a cipő - cipőfűzőjét kioldjam. Nem vagyok erre méltó, hatalmasabb nálam és ő majd tüzet hoz. Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni, hogy egy új életet adjon, hogy a menyből lássuk az életünket. Továbbra is a földön élünk. Továbbra is kisebb-nagyobb gondok között. Olykor nagyon a nagy gondok között, de egy megújult látásmóddal, mennyei tűzzel betöltekezve. Látva azt, hogy a mi földi életünk zarándokút, s a mennyországba tart. Az Úr Jézus három évig szolgált a hagyomány szerint. Nem volt ez hosszú idő. De elég volt arra, hogy tanítványokat képezzen. Ezek a tanítványok kis körben várták a Szentlelket, az Úr ígéretét. Ők lettek az első közösség, az Egyház magja, akik befogadták a Szentlelket. Akik imádkoztak az emberekért, akik elkezdték hirdetni az örömhírt.

Szent Péter apostol, ahogy írja az Apostolok cselekedetei, írástudatlan ember volt. Nem tudott olvasni, írni. Abban a korban ez kilógott a többiek közül, mert a zsidók általában nagyon művelt nép volt. Tudtak olvasni, írni és ezzel kiemelkedtek a többi nép közül. Már egy tizenkét éves gyermeknek vizsgát kellett tenni, hogy a százötven zsoltárt memorizálva el tudja-e mondani héberül. Péter kilógott közülük. Egy egyszerű halász volt és Jézus őt választotta. Nem a nagy tudása érdekelte, hanem a szíve, hogy odaadja magát. Mikor Jézus elküldi a Szentlelket, Péter apostol betelik a Szentlélekkel és a Szentlélek odaadja neki a bölcsességet és tud szólni azzal a tűzzel, amit Jézus ígért. Azt mondja Péter, idézve a prófétákat, Joelt, ezt Pünkösd napján mondja, hogy ez lesz az utolsó napokban, mondja az Úr. Kiárasztom Lelkemet minden emberre. Igen! „Fiaitok, leányaitok prófétálni fognak, ifjaitok látomásokat látnak, öregjeiteknek álomlátásaik lesznek.” Jézus Krisztus tüzet gyújt. Sokféleképpen éghet a tűz. Pici lángon is éghet, őrlángon is éghet, az is tűz. Jézus nem oltja ki a pislákoló mécsbelet, hanem felszítja. Pislákoló mécsbél, tehát egy pici kis láng. Ezt fel lehet szítani. Át lehet vinni azt a lángot egy nagyobb gyertyára. Egy pici lánggal, egy pici szikrával is meg lehet gyújtani egy egész erdőt. Egy fél országot le lehet égetni vele. Jézus azt akarja, hogy annak a tűznek az intenzitása növekedjen. Az Úr Jézus nem évtizedekig szolgált. Három évig volt ott.

Most mióta itt vagyok két hete Bikalon, többször jött ez a gondolat. Magam is gondoltam erre, de mondták is az itt lakók, vagy a közelben élők, hogy tizenhat év alatt, 97-től, tíz-tizenegy pap váltotta itt egymást egy-két évente. Emiatt is lehet az, hogy talán nincs olyan erős, közvetlen folytonosság a közösségépítés terén. Ez tényleg egy érdekes emberi gondolat. Mikor belegondoltam én, hogy nyolc osztályt végigjárja egy gyerek és öt-hat pappal találkozik ez idő alatt. Ez tényleg azért meglepő lehet. Amikor én négy évig gimnazista voltam, négy év alatt három hitoktatóm volt. Volt az első két évben egy plébános atya, idősebb volt. Diavetítéssel tanított nekünk. Egy kicsit untuk, nagy vastag keretes szemüvege volt, de kedves volt. Nem volt vele különösebb baj. Harmadikban jött egy fiatal jezsuita atya nagy tűzzel, lelkesen. Körbe rakta a székeket, gitározott. Egy évig maradt, aztán elment, elhelyezték. Negyedikben jött egy hölgy. Egy hitoktatónő és ő tanított és én hittanból érettségiztem. Négy év alatt ez történt. De ennek ellenére én most itt vagyok. Jézus tanítványa vagyok és hirdetem az örömhírt. Én azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy emberileg valóban ez egy zavaró szempont, de most mi ezen nem tudunk változtatni. Imre atya azt mondta nekem, hogy lehet, hogy csak szeptemberig leszek itt. Egy hónapot. Dicsőség az Úrnak! Minden nap ma van, ma, most.

Tegnap voltam egy karizmatikus dicsőítő imaesten, Pécsen a Líceum templomban. Isten kegyelméből én lehetettem a közvetítő. Argentínából jött haza a verbita Varga János atya. Három hónapig Magyarországon van, és huszonhat helyre megy el a három hónap alatt. Dicsőítést, szentségimádást és szentmisét tart. Két-három órás imaest. Tele volt a Lyceum templom. Az, aki Varga János atyának közvetlen barátja, Kertész Ferenc, az én barátom is, az Emmanuel közösség tagja. Ha itt a szolgálatom megéri, akkor a papszentelésem évfordulójának a miséjére, amit itt fogok ünnepelni, december 5-én a bikali templomban, arra fogom elhívni Kertész Feri barátomat Budapestről, hogy beszéljen. Már kétszer volt Pécsen a december 5-i papszentelési évfordulómon. Kertész Feri barátom és Varga János atya szervezték ezt az imaestet és Pécsre jövetelükben én voltam a közvetítő. Gyönyörű volt ez az imaest. Egymás után áldotta meg az embereket az Oltáriszentséggel. Éreztem azt, hogy él az Egyház. Dicsőítés volt a templomban. Voltak fiatalok és idősek is. Varga János atya három óra hosszat szolgált ott abban a templomban. Most délelőtt ugyanebben az időben tizenegy órakor, Mezőkövesden csinálja ugyanezt. Ezt azért mondom el, mert teljesen mindegy, hogy ki van ott egy óra hosszára, két óra hosszára. A lényeg, hogy engedjük a Szentlelket működni. Hogy az a paptestvér engedi a Szentlelket működni, akkor lehet ő három óra hosszára, működni fog a Szentlélek az emberekben. Lehetek én itt egy hónapig, vagy karácsonyig, vagy egy évig. Öt év alatt hét áthelyezést kaptam és hatszor költöztem. Elég intenzív életet élek a püspök atyák döntése szerint. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy most fogadjuk be a Szentlelket. Hogy most gyulladjunk lángra.

Kedves Testvérek! Én most szeretnék egy lehetőséget adni erre, hogy amit Jézus mond, hogy azért jött, hogy tüzet gyújtson a földön. Megkérem a Szentlelket, hogy szálljon le és töltsön be. Töltsön be minket. Aki szeretné ezt megtapasztalni, szeretné, hogy imádkozzak érte, az bátran jöjjön előre. Ne féljen senki. Fogok érte imádkozni. Előre lehet jönni egyesével.

Mennyei Atyám! Dicsőítelek ezért a testvéremért. Köszönöm, hogy Te adtad a szívére a vágyat most. Jézus Krisztus azt ígérted, hogy tüzet gyújtasz. Jöjj, Szentlélek áradj ki! Jöjj, Szentlélek lobbantsd lángra ezt a testvéremet! Most pedig mondjad utánam ezt az imát. Jöjj, Szentlélek! Kinyitom a szívemet. Megengedem, hogy bármit megtegyél velem, Úr Jézus. Hiszek az ígéreteidben. Kérem, a Te Lelkedet! Kívánom, hogy tölts be vele! Ámen! Jöjj, Szentlélek Isten! Hiszek benned, nem félek tőled Szentlélek. Átadom neked a szívemet. Lobbants engem lángra! Gyújtsd meg bennem a hit, remény és a szeretet tüzét! Jöjj, Szentlélek, szolgálni akarlak téged! Könyörülj rajtam! Ámen! Krisztus Lelke, könyörülj rajtam! Hiszem, hogy a Mennyei Atya téged megígért nekem. Én ebben az ígéretben bízom. Könyörülj rajtam! Áldott Szentlélek, változtasd meg a szívemet, hogy ne féljek semmitől! Győzd le a betegségeket és szítsd fel bennem a hitet! Tied vagyok Szentlélek! Ámen! Názáreti Jézus Krisztus! Úr Jézus, küldd el Szentlelkedet! Kinyitom a szívem. Szentlélek, légy bennem Úr! Szentlélek, légy bennem Király! Átadom neked az akaratom. Taníts engem szelídségre! Taníts engem a türelemre! Szentlélek Isten, forraszd a szívemet Jézus szívével eggyé! Élj bennem Szentlélek! Ámen! Jöjj, Szentlélek! Gyújts meg engem, mint a tűz a tarlót. Jöjj, Szentlélek! Nem akarok a magam ura lenni. Szentlélek, vezess! Hallgatok a Lelkedre! Taníts az igazságra! Lobbants engem lángra, a Názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen! Mennyei Atyám, Jézus nevében köszönöm a megváltást. Köszönöm, hogy Jézus meghalt értem. Köszönöm, hogy ez az egész igaz. Atyám, Jézus nevében kérlek, adj nekem új szívet, igazságot és szabadságot. Szentlélek könyörülj rajtam! Győzz bennem! Ámen! Názáreti Jézus Krisztus! Drága Jézus könyörülj ezen a testvérünkön! Szabadítsd fel benne a hit, a remény és a szeretet erényeit! Töltsd el Szentlelkeddel és gyógyítsd meg minden betegségtől. Jézus nevében gyulladjon meg a világosság értelmében és testében. Könyörüljön rajtad az Úr és törjön össze minden bűnt, átkot és betegséget benned a Názáreti Jézus Krisztus vére és neve! Ámen! Úr Jézus, itt vagyok! Kérem a te Lelkedet! Kívánom az igazságot! Jöjj Szentlélek, vezess! Formálj át újjá, hogy úgy gondolkodjak, ahogy te! Köszönöm Szentlélek, hogy te Jézus Lelke vagy! Befogadlak téged. Alakíts át engem Jézus tanítványává! Ámen! Dicsőítelek Szentlélek! Könyörülj rajtam! Törd át a félelmet! Adj nekem jó szokásokat, új szokásokat! Áldott Szentlélek, megengedem, hogy megváltoztass engem. Megengedem, hogy felemelj engem. Köszönöm Szentlélek, hogy csak jót akarsz. Nem félek tőled Szentlélek, mert vigasztaló vagy és szükségem van a vigasztalásra. Ámen!  Dicsőítelek Szentlélek! Úr Jézus Lelke, az én ígéretem. Elfogadom ezt az ígéretet. Mennyei Atyám, befogadom ezt a csodálatos tüzet és nem félek és lángolni fogok. Jézus könyörülj, adj nekem új szívet, hogy értsem a Szentírást. Hogy elmerüljek az igében, hogy kövessem a Jó Pásztort. Jézus, Te vagy a Jó Pásztor. Áldott Szentlélek vezess engem! Ámen! Áldott Szentlélek, könyörülj rajtam! Boríts be engem Jézus vérével. Köszönöm a tüzet, amit adsz. Köszönöm a Mennyei oltáron lévő tüzet. Könyörülj rajtam! Vezess, hogy értsem az evangéliumot. Hogy hirdetni tudjam az evangéliumot. Hogy úgy szeressem az embereket, mint Jézus. Szentlélek Isten, ha elbukom, nem érdekel, mert köszönöm, hogy felemelsz és felállok. Jézus nevében hiszem, hogy meggyógyítasz. Ámen!

Jöjj, Szentlélek, kinyitom a szívemet. Vezess, nem félek tőled. Szeretet Lelke vagy a számomra. Krisztus Lelke, lobbants engem lángra! Vezess ki a fénybe, hogy ne a kicsiségemet lássam, hanem benned Szentlélek nagyságomat, amit te ígértél. Köszönöm, Szentlélek, hogy boldogságot adsz. Ámen! Dicsőítelek Szentlélek! Könyörülj rajtam! Hiszem, hogy itt vagy, még ha nem is látlak. Jézus Lelke, lobbants engem lángra! Akarom a te céljaidat, és ha nem is tudom mindet, de egy lépést megteszek feléje. Jézus Lelke, lobbants engem lángra! Győzd le bennem a bűnt és a betegségeket. Köszönök mindent! Ámen! Jöjj, Szentlélek, könyörülj rajtam! Nem félek tőled, mert a szabadság Lelke vagy!  Én Isten gyermeke vagyok és kérem ezt a szabadságot! Isten gyermekeinek szabadságát. Imádkozom ezért a szabadságért. Ellene mondok a bűnnek. Ellene mondok a sátánnak! Jöjj, Szentlélek, tégy engem tanítvánnyá, hogy lássam Jézus Mestert. Hogy követni tudjam szeretetben. Csak szeretetben! Ámen! Úr Jézus! Azt ígérted nekem, hogy könyörögsz értem a Mennyei Atyánál. Küldd el hát Szentlelkedet, hogy lássam és halljam Isten Igéjét, hogy megértsem az igazságot, hogy hirdetni tudjam Jézus szavait. Jöjj, Szentlélek győzz bennem! Győzd le bennem a betegséget! Győzd le bennem a félelmet! Szentlélek, világíts át most! Ámen!

Jöjj, Szentlélek, könyörülj rajtam! Vezess engem! Hálát adok, hogy olyan sok mindennel elhalmoztál. Köszönöm Szentlélek, hogy semmit sem tagadtál meg tőlem. Vezess engem! Kinyitom a szívem, kitárom a lelkem! Szentlélek, légy Úr bennem! Köszönöm a te ígéreteidet. Nem félek semmitől, mert a te gyermeked vagyok. Ámen! Dicsőítelek Szentlélek! Állítsd fel a szívemben Krisztus keresztjét! Úr Jézus, Te meghaltál értem. Föltámadtál értem. Elfogadom a megváltást. Elfogadom a Szentlelket. Vezess engem Szentlélek! Bocsáss meg, Szentlélek! Engedelmeskedni akarok neked Szentlélek. Taníts engem szeretni! Ámen! Szentlélek Isten, könyörülj rajtam! Vezess, győzz bennem! Fogadj csak úgy el! Megengedem, hogy megtisztíts. Megengedem a boldogságot. Tudom, hogy Jézusnak hívták. Tudom, hogy Jézus feltámadt. Föltámadt Krisztus! Kérlek téged, hogy másképp lássam a Bibliát. Hogy úgy lássam a szentmisét, mint maga Isten. Hogy úgy örüljek, mint a szent angyalok. Ezért ellene mondok a bűnnek! Ellene mondok a sötétségnek, mert én Jézus világosságát akarom! Tied vagyok, Szentlélek! Ámen! Dicsőítelek, Szentlélek! Befogadlak, Szentlélek! Hálát adok érted, Szentlélek! Köszönöm, hogy nem haragszol rám. Köszönöm, hogy soha nem ítéltél el. Köszönöm, hogy te soha nem gúnyoltál ki. Szentlélek! Emelj fel engem, gyógyíts engem! Emelj fel a Mennyei Atyához! Ámen!

Itt van a kezemben ez a kis kereszt. Az Úr Jézus meghalt értünk. Nem számolta a vércseppjeit és feltámadt és elküldte nekünk a Szentlelket. Most valljuk meg a hitünket!

HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Imához szentírási részlet: A nazireátusi fogadalom (Számok 6,1-8)

Szekszárd, Nagydorog, Sejttalálkozó, 2019. augusztus 14. lejegyezte: Kárpáti Angéla
Kérdések a reflexióhoz:
1.       Melyik gondolatot viszed el magaddal erre a hétre ebből a prédikációból?
2.       Milyen átalakulást hozott az életedbe a Szentlélek?
3.       Mit szeretnél, hogy átalakítson a Szentlélek a katolikus Egyházban?
Szeretettel: Péter atya

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Meghallod a szavam, kedves Ferenc pápa?

Kedves Ferenc pápa! Örülök, hogy te vagy a pápa! Jézus nagyon szeret téged és csodálatos terve van veled! Hadd mutatkozzak be egy kicsit! Cseh Péter Mihálynak hívnak. 37 éves vagyok, 10 éve római katolikus papként szolgálok. Hálás vagyok ezért, és szeretem a katolikus Egyházat! Papi jelmondatom: „Nyújtsd ki a kezedet!” (Márk 3,5) Magyarországon élek, ahol készülünk a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Épp ezekben a hetekben tartottuk volna eredetileg, de te úgy döntöttél, hogy fussunk neki inkább egy év múlva! Adja az Úr, hogy sikerüljön! A pécsi egyházmegye papja vagyok. 2020. augusztus 5-e óta Szabadszentkirályon plébániai kormányzóként szolgálok, mert ide küldött a pécsi egyházmegye apostoli kormányzója, Dr. Udvardy György veszprémi érsek úr. Összesen 14 kis település népe van rám bízva, hogy imádkozzak értük és hirdessem nekik az örömhírt. Az elmúlt egy hónapban sok öröm és sok nehézség közepette megkezdtem itt ezt a szolgálatot. Hála a Feltámadt Jézus Krisztusnak, m

Ismered a megbocsátás 5 lépcsőfokát?

A megbocsátás és a bocsánatkérés kegyelme Jézus Krisztus megváltó kereszthalálának legnagyobb gyümölcse. Ó, milyen sokat elmélkedtek már erről a szentek kétezer év alatt! Nagyon sok csodát megéltem már ezzel az egyszerű kis imával kapcsolatban. Hittel imádkozd végig mindenkiért, aki csak eszedbe jut! A kipontozott részbe mondd be a személyt, aki megjelenik elméd képernyőjén. Bárki lehet az, akár élő, akár elhunyt lélek. Az is fontos, hogy hangosan mondd ki, bízva a KEGYELEM erejében! Jó, ha megismétled, addig, amíg fel nem puhul a szíved a bűnbánat öröme és kegyelme hatására. Aki szeretne jó könyvet olvasni, a bűnbánat, kiengesztelődés, megbocsátás erejéről, annak szívből ajánlom Basilea Schlink: Bűnbánat - örömteljes élet; illetve ugyanez a szerző Győzelem a bűn felett című könyvét. Azt hiszem a témába vág még Neal Lozano: Eloldozva című könyve is a keresztény szabadító szolgálatról. A megbocsátás lépcsőfokai: Én megbocsátok: Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ……. testvérem

Miből születik az igazi öröm?

Máté evangéliuma 11,2-11 Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!” Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták: ’Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted.’ Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem tá

Végül is mire jó ez az egész cölibátus dolog?

Kis tacskó voltam 2004. február 15-én, amikor elsőéves kispapként felkértek, hogy írjak egy cikket a cölibátusról a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatók által szerkesztett újságjába. Akkor ilyen szépen gondoltam a dolgot: Gondolatok a cölibátusról "Nem mindenki érti meg ezt a dolgot." (Mt 19,11) "Fiam, itt az idő, hogy megnősülj! Miért nem keresel már magadnak valakit?" Ki az közülünk, akinek ismeretlenek ezek a gondolatok? Senki. Mindenki találkozott már ezekkel a közhelyekkel a házasság, a családalapítás kapcsán. Van valami ebben a gondolkozásban, ami megsért bennünket. Nem lehet azt mondani, hogy "eljött az ideje a házasságnak", mert ha így tennénk, akkor csak vakon engedelmeskednénk a kényszernek. Miért a házasságról kezdtem el beszélni, ha a cölibátus a témám? Azért, mert úgy gondolom, hogy a két életállapotot nem érthetjük meg egymás nélkül. Mindkettőnél a szabad, felelősségteljes elköteleződés van a középpontban. Mindkettőnél a

Melyik képességedre vagy a legbüszkébb?

Mindegyikünknek külön feladatot ad Márk evangéliuma 13,33-37 Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok! Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Az adventi időszak központi témája a várakozás, a remény felkeltése. Egyértelmű, hogy a középpontban az van, hogy várjuk a kis Jézus megszületését. Nagyon sok szemlélődési lehetőséget ad ez az időszak. Szemléljük a Szűzanyát, az ő hitét. Ugyanakkor szemléljük azt is, hogy az Úr második eljövetelére hogyan készít fel minket az evangélium. A mai evangéliumnak is a központi témája ez