Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2018

Hogyan kell valódi forradalmat csinálni?

Lukács evangélium 2,1-14 Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába taka

Milyen könyveket olvastam el 2018-ban?

Van 3 "lakmuszpapír", amit ha a szívünkbe mártunk, megmutatja a "ph-értékét" - nem szó szerinti értelemben. Mennyire van "elsavasodva" a szívünk? Vagy mennyire "édes", mennyire alkalmas a szeretet befogadására és továbbadására? Ez azon múlik, hogy: Első, az aranyérmes: Milyen Istenben hiszünk? Második, az ezüstérmes: Kikkel barátkozunk? Harmadik, a bronzérmes: Milyen könyveket olvasunk? Van egy szokásom, amihez igyekszek ragaszkodni, több-kevesebb sikerrel. Havonta legalább egy könyvet elolvasok. Azt mondta sokszor Fila Béla teológusprofesszor a tanítványainak, hogy az íróasztalunkon legyen mindig egy "nagy ember" könyve, legyen olvasásra kész állapotban - ha nem is a könyv, mert az mindig abban van, hanem inkább mi magunk! Most épp Umberto Eco Az értelmezés határai pihen a balomon. Tavaly nyáron olvastam tőle először, méghozzá a Rózsa nevét. 2018-ban az alábbi könyveket olvastam el és ezeket ajánlom mindenkinek, mert azt tapasz

Mikor nem lesz kudarcra ítélve egy evangelizáció?

Lukács evangéliuma 3,10-18 Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte:  Mit tegyünk? Akinek két ruhája van,  - válaszolta -,  az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs .  S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.  Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá:  Mester, mit tegyünk?   Ezt felelte nekik:  Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.  Megkérdezték őt a katonák is:  Hát mi mit tegyünk?  Nekik így felelt:  Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal.   A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Erre János így szólt hozzájuk:  Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégess

Jézust meztelenül feszítették keresztre?

Lukács evangéliuma 3,1-6 Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Júdea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében elhangzott az Úr Igéje Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.” Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Elhangzott az Úr Igéje Jánoshoz. Meghallotta, megértette és megcselekedte. Valóra vált benne Isten ígérete, hogy rámutatott a Megváltóra. Bejelente

Érezted már Isten jelenlétét?

Akik megmaradnak, érzik Isten jelenlétét Lukács evangéliuma 21,25-36 Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik,  nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok . Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt .” Ezek az evangélium igéi! Ked