Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2017

Mit mondott neked Isten arról, hogy ki vagy?

Úgy érzem magam, mintha óvodás lennék János evangéliuma 1,6-8.19-28 Abban az időben föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” – felelte. „A próféta vagy?” Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?” Ezt felelte: „A pusztában kiáltó hangja vagyok: egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta mondta”. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pe

Kit fogsz imádni szilveszterkor?

Valakit imádni fogsz, ez biztos. Az ember mindig ültet valakit az első helyre, a szíve trónjára. Nem bírjuk ki, hogy üres maradjon a szívünk... Valahogy máshogy is lehetne az idén, mint eddig, nem...? Például így??? Szilveszterkor XVI. Országos Megtérési Imanapok (OMI) Mottónk: "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad!" (1 Péter 5,5) Helyszín: Vásárosdombó, Szabadság tér 15. u. Időpont: Érkezés 2017. december 29-én 16.45-ig, mert 17.00-kor misével kezdünk! Befejezés 2018. január 1. ebéd után. Számítunk a teljes idejű részvételedre! Az első nap különlegessége, hogy pénteken 18.00-kor 24 órás nyitott dicsőítésre hívunk mindenkit, aki nem is vesz részt a teljes lelkigyakorlaton! A lelkigyakorlat célja, hogy együtt imádkozva adjunk hálát az évért és világos vízióval kezdjük 2018-ot. Számíts erős dicsőítésekre, jó tanításokra! Nem a világ szerinti bulizást kínáljuk szilveszterkor, hanem intenzív imádságos ta

Betonból virág? Autószalonból imaterem?

"Ha hiszel, meglátod Isten hatalmát." 2017. december 1-én elsőpénteki imaesten vettem részt a Pécsi Imádság Házában , melyet a Betánia Katolikus Közösség szervezett egy autószalonból átalakított újszerű, 21. századi imateremben! Az egyik ott szolgáló imamisszionárius, Ignáczné Janó Judit hívott engem, és hogy hozzak embereket a plébániám falvaiból. Ezt nemcsak jó ötletnek, hanem egyenesen a Szentlélek vezetésének éreztem. Kihirdettem a vasárnapi miséken, ahol a megjelent 80-90 hívőből öten-hatan jelezték, hogy érdekli őket a zenés, karizmatikus imaest, ahol dicsőítés, tanítás, közbenjáró ima várt ránk. Végül négyen jöttek el velem, aminek szívből örültem, mert saját tapasztalatból már korábban tudtam, hogy erős imaatmoszférája van a Pécsi Imádság Házának, bár konkrétan ott még elsőpénteki imaesten nem vettem részt. Az estével kapcsolatban a sok pozitívumból a két legfontosabbat emelem ki. A dicsőítés közben szabadon tudtam beszélni az Atyához, erre

Mi a karácsony egy hajléktalan Jóska szemével?

                                                      Az vagy, amit hittel hallgatsz Márk evangéliuma 1,1-8 Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta:  „Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat.  A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.”  János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.  Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója.  Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban.  János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett.  Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam.  Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját.  Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”  Ezek az evangélium Igéi! Kedves testvérek! Mostanában láthatunk eg

Utálod a tömeget?

Egység a különbözőségben Máté evangéliuma 23,37-44 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek --, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.  Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek!                 

Mi a kedvenc kajád? És a másiknak?

Észre venni mások éhségét Máté evangéliuma 25, 31-46 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:    Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: ,jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok;         idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek;         börtönben voltam, és ti meglátogattatok!'' Erre megkérdezik tőle az igazak: ,,Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhá

Szent-e a pénz?

A hit mértékegysége a pénz és az idő egysége Máté evangéliuma 25,14-30 Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: „Uram, öt talentumot adtál nekem, másik ötöt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hű szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: „Uram, két talentu