Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október, 2018

Szeretsz?

Bess (Emma Watson) a Hullámtörés ben. Az áldozatnál többet ér az engedelmesség, annál pedig a szeretet! Márk evangéliuma 12,28b-34 Abban az időben: Egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres áldozatnál.” Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót: „Nem jársz messze Isten országától.” Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi! Kedves

Mi a hatékony ima egyszerű titka?

Képzeld el Jézust és mondd ki pozitívan, amit akarsz! Márk evangéliuma 10,46-52 Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Csodaelbeszélést hallottunk. Ez a csoda velünk is megtörténhet, akár szó szerint ugyanígy. Isten

Min gondolkodik egy ember hat órán át a halálra készülve?

Márk evangéliuma 10,35-45 Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a

Hogyan élezzük ki a fogunkat az ördög ellen?

Márk evangéliuma 6,7-13 Aztán magához hívta a tizenkettőt, és elkezdte őket kettesével elküldeni. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett. Meghagyta nekik, hogy az útra vándorboton kívül semmit ne vigyenek. Se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben. Sarut kössenek, de ne öltözzenek két köntösbe. Azt mondta nekik: Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem mentek onnan. Ha pedig valahol nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek ki, rázzátok le lábatokról a port is, bizonyságul ellenük. Azok elmentek, és hirdették, hogy tartsanak bűnbánatot. Sok ördögöt kiűztek. Sok beteget megkentek olajjal, és azok meggyógyultak. Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Az Úr Jézus keresztje egy fegyver. Ezt a fegyvert használni is kell. Hit és gyógyulás útján a mai lépésünk az, hogy élezzük ki a fogainkat az ördög ellen. Kicsit ilyen mókás ez a kifejezés. Hiszen az ördög ellen nem a fogainkkal harcolunk, hanem az Úr keresztjével. Kiélezn

Milyen csodákat éltem meg a Cor et lumen Christi közössségben?

A Cor et lumen Christi közösség Újítsd meg csodáidat elmúlt hétvégi alkalmáról 2 csodát osztok meg veletek. A szombati déli mise közben, amikor áldoztattam, épp hozzám jött egy néni, aki nagyon-nagyon nehezen vánszorgott két bottal. Miközben megáldoztattam, hallottam egy hangot a szívemben: "Este már nem így fogod látni!" Este volt a nyitott, gyógyító alkalom. Elmentem a szentségimádós terembe, közbenjárni az est sikeréért. Egyszercsak éreztem, kábé 1 óra után, hogy most induljak vissza a nagyterembe. Amikor beléptem, éppen akkor az a néni ugrált és kergette Damian Stayne-t a színpadon! Ekkor jutott eszembe az áldoztatás közbeni hang! Jézus volt az, értitek?! A másik közvetlenül velem kapcsolatos, és kicsit emberi dolog, de számomra nagyon fontos és talán tanulság lesz másoknak is! Vasárnap délelőtt 9:00-kor kezdődött a dicsőítés, amire hála Istennek, sikerült pontosan megérkezni. Tudtam, hogy utána rögtön Damian Stayne fog tanítani, akinél nem lehet előre

Mért fontos a szexböjt a házasság előtt?

Érvek a házasság előtti szexuális önmegtartóztatás mellett Márk evangéliuma 10,2-16 Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.” Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.” Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Azt h