Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július, 2018

Mit kell hozzávágni egy rablóhoz?

Nem rendőrségi tájékoztató lesz az alábbi gondolatsor, de azért a nyitó kérdésre is választ kapsz... Vele volt az Isten Márk evangéliuma 6, 30-34 Abban az időben: Az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Jézus, amikor látja a tömeget, azt írja az evangélium, hogy megesik rajtuk a szíve . Nem azt írja az az evangélium, hogy Jézus nagyon örül

Benned is él egy kismalac, vagy egy nagy disznó?

Márk evangéliuma 6,7-13 Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Jézus mindenkihez küldte a tanítványait. Minden beteghez, minden egészségeshez, minden fiatalhoz, minden időshöz, zsidókhoz is és a nem-zsidókhoz is. Az emberek hogyan fogadják? Ez a kérdés. Nem az, hogy Isten a

Akarsz-e próféta lenni?

Názáreti Jézus Krisztus Márk evangéliuma 6, 1-6 Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! A legelső, legegyszerűbb hitvallás a kereszténység történetében így hangzott: Jézus a Krisztus! Mit jelent ez a néhány szó, Jézus a Krisztus? Tulajdonképpen lehet, hogy ma ez annyira nem is nyilvánvaló a számunkra, hogy ez a név: „Jézus”, egy zsid

Nem foglalkozol túl sokat magaddal?

A hit által vesszük birtokba az ígéreteket Márk evangéliuma 5, 21-43 Abban az időben: Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen! Erre Ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. A zsinagóga elöljárójának házából jöttek és közölték: Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: Ne félj, csak higgy! Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját