Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2018

Egy kutya is megmondhatná, kiből lesz miniszterelnök?

Amikor egy kutya emberi hangon szólal meg Márk evangéliuma 9,2-10 Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost,  és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük.  Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő   nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes,  és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak:  „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat:  neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond,  annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket,  és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”  Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust, egymagát.  A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek,  amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül.  A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták,  ho

Hogy jutott eszembe a gyónásról a gyerekkori focizás?

Ezek a ghánai gyerekek egy papírdobozzal fociznak. Isten előre megbocsátott neked Márk evangéliuma 1,12-15 Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába.  Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán.  Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.  Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment,  és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa.  Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban. Ezek az evangélium igéi.  Kedves testvérek! Valahogy itt Cikón mindig a prédikációnál, szinte mindig a foci jut eszembe. Egyébként máshol nem szoktam a prédik ációkba ezt belevonni, csak hogy itt Cikón focizok, igyekszem ideérni az edzésre meg a meccsre. Aztán ez nem mindig sikerül. Szóval lényeg az, hogy Cikó összekapcsolódik a fejemben általában a focival, aztán a foci evangéliummal is összekapcsolódik. Azt mondja Jézus, hogy térjünk meg! Tartsunk bűnbánatot! Ez lesz majd a mise végé

Az elhagyatott öregek a korunk leprásai?

A mai lepra az öregek elhagyatottsága Márk evangéliuma 1,40-45 Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte:  „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve.  Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!”  Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt,  azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről,  hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a  Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.”Ő azonban, alighogy elment,  mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot.  Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba,  inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott.  Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.  Ezek az evangélium igéi.  Kedves testvérek! Manapság a lepra már nem olyan súlyos betegség, mint abban a korban volt.

Miért annyira jó a Balázs-áldás?

A Balázs-áldás háttere Márk evangéliuma 1,29-39 Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából,  és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt.  Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá,   megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.   Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket  és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt.  Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek;  és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták,  hogy ő kicsoda. Hajnalban Jézus nagyon korán kelt.  Kiment, elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott.  Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki:  „Téged keres mindenki!” De ő azt felelte:  „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot,   hiszen ezért jöttem.” És ment

Ki hirdeti az evangéliumot a leghatékonyabban ma Magyarországon?

Először is a kérdést kéne egy picit megmagyaráznom, nem igaz? Meg azt is, hogy miért akarok egy ilyen spontán kutatást végezni... Ma reggel olvastam Boros Lajos Rácsok mögött szabadon című könyvét. Két héttel ezelőtt személyesen részt vehettem a könyvbemutatóján, ahol hallhattam a megdöbbentő tanúságtételét arról, hogy több mint 30 év börtön során milyen mély szeretetet kapott Istentől, hogyan alakult át az élete. Boros Lajos sokakra nagy hatással van igehirdetésein keresztül, most már kiszabadult, családja van, igehirdetői szolgálatot végez. Bűnbánatra indította lelkemet a könyv olvasása közben a Szentlélek. Hálás vagyok ezért a tapasztalatért! Aztán eltűnődtem a történetein... Ricsinek már kész volt a kötél, hogy felakasztja magát (52. oldal), de amikor a rabtársa, Boros Lajos elmondta neki, hogy Jézus mennyire szereti őt, akkor megtért és felhagyott szándékával. Egy másik kis épületes történetét már máshonnan ismertem, de jó volt újra találkozni vele: "Mexik