Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július, 2017

A rossz jó?

A gonosz rossz, az Isten jó Meghallgatjuk újra Jézus szavait, mert Jézus szavai erősek, szépek, bátorítóak. Jézus szavai olyanok, mint a világosság. Képzeljük el, hogy behúzzuk ezt a spalettát. Milyen sötét van. Figyelj, hogy mi történik. Felkapcsolom a villanyt és látjuk egymás arcát.  Lekapcsolom, nem látjuk egymás arcát. Amikor Jézus szavait hallod, bemegy ide a füledbe. Bemegy és olyan, mintha felkapcsolnák a villanyt. Olyan, mintha ott belül a sötét kis fejecskédben valaki felkapcsolja a villanyt. Ilyen Jézus szava. Hallgassuk! Máté 13,24-30 Hasonlít a mennyek országa egy emberhez, aki jó magot vetett szántóföldjébe. Amíg aludtak az emberek, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor kisarjadt a gabona és kalászba szökkent, előtűnt a konkoly is. Odamentek a szolgák a gazdához és azt mondták neki: ‘Uram! Ugye, te jó magot vetettél a szántóföldedbe? Honnan van hát benne a konkoly?’ Azt felelte nekik: ‘Ellenséges ember cselekedte ezt.’ A szo

Mért nem tudsz csendben ülni?

Az ego és a csönd harca Máté 13,1-23 Abban az időben: Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat. Akinek van füle, hallja meg!" Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: „Miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben?" Ő így válaszolt: „Nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titka

Mit akar Jézus az agyaddal?

Jézus és az elme energiáinak felhasználási rendszere Máté 11,25-30 Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.                      Ezek az evangélium igéi. Kedves Testvérek! Talán mi magunk is sokszor mondjuk azt, hogy milyen jó lenne egy kicsit megnyugodni, végre úgy kiereszteni. Sokan várják a nyári vakációt, a szabadságot. Amikor azt mondhatja az ember, hogy végre