Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november, 2018

Érezted már Isten jelenlétét?

Akik megmaradnak, érzik Isten jelenlétét Lukács evangéliuma 21,25-36 Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik,  nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok . Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt .” Ezek az evangélium igéi! Ked

Hogyan lehetünk Márió Országa?

2016. október 6-án, nemzeti gyásznapunkon írtam egy verset. Aki még képes emlékezni, tudja, mi történt előtte négy nappal. Aki tudja, érti is, a többieknek meg úgyis mindegy. Ha akkor még esztelenség lett volna publikálni, most talán már épp nem az. Ez amennyire paradox, épp annyira igaz is. És épp ezért hiszem, hogy nem késő visszafordítani Magyarországot a hülyeség útjáról, hogy Ady Endre, Latinovits Zoltán és Thomas Mann szabad országa lehessünk. Thomas Mann: Mario és a varázsló - a Thália Színház előadása (1967) képen: Kozák András és Latinovits Zoltán Versben vers Tegnap ISmeretlen  szerző hirTelEN  megkeresett,  hogy HÍRtelen  világunkban  verten  verssel védekezzen.  Íme:  "Popszakmai kérdés  Ha a házasságkötés  napján,  a vezérbe szerelmes  nép nászágyán  hirtelen kiderül,  hogy p.ö.cs.-e  van a menyasszonynak,  akkor a kötés  a lövésre való képesség  híján ÉRVÉNYTELEN.  Ez esetben tehetünk-e úgy,  mintha MI SE t

Milyen emberi jellemből fakadt Jézus kivégzése?

Poncius Pilátus személyéről elmélkedve János evangéliuma 18,33b-37 Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra! Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Poncius Pilátus személyéről elmélkedve arra jutottam, hogy én szinte teljesen másként látom őt ma már, mint régebben. Gyerekként valamiért az a kép élt bennem, ami leh

Mit nem értek a Bibliából?

Márk evangéliuma 13,24-32 Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már, az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egyedül az Atya. Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Hogyha olvasgatjuk a Bibliát, szoktátok o

Ovisként, színészként vagy forradalmárként imádkozol?

Suleman Manzoor pakisztáni misszionárius látható, akinek a tanúságtételét Izraelben hallottam a keresztények üldöztetéséről, és utána nagyon erőteljes imát vezetett. Forradalmárként kell imádkozni! Márk evangéliuma 12,38-44 Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: „Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk.” Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához híva tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, a