Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január, 2018

Milyen a keresztények Istene valójában?

Milyen a keresztények Istene valójában?    Tényleg az Örök Isten az én Apám, az én Királyom, az én személyesen szerető Apám? Az evangelizáció első kulcsa: megtapasztalni az Atya szeretetét! Kedves Testvérek! Abból szeretnék kiindulni most, amit hallottunk a Galatáknak írt levélből, Pál apostol szavaiból. Azt mondja, „mivel Isten fiai vagyunk Isten szívünkbe elküldte Fiának lelkét, aki ezt kiáltja Abba, Atyám. Nem vagy tehát többet szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.” (Gal 4,7) Itt vagyunk egy új év kezdetén, január 1-je van. Kezdünk észhez térni, az éjszakai virrasztásból. Aki virrasztott, vártuk az éjfélt. És most itt vagyunk ezen a szentmisén. Itt van, az új naptár 2018-as év szépen világít. Még friss, alig van beleírva valami. Milyen legyen ez az újév? Olyan izgalmas ez. Számomra izgalmas, hogy milyen lesz ez az újév. Lehet, hogy valaki közülünk, aki most itt van, ebben az évben fog meghalni. Ezt nem ijesztgetésből mond

Meddig tart a büszkeség ereje?

Márk evangéliuma 1,14-20 Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát:  „Betelt az idő, közel van az Isten országa.  Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”  Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András,  akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe.  Jézus megszólította őket: „Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.”  Azok rögtön otthagyták a hálóikat és nyomába szegődtek.  Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost,  amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta.  Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt. Ezek az evangélium Igéi! Kedves testvérek! Mi az, ami megtartja az életünket? Gondolhatták az apostolok évekkel később, amikor már Jézus visszatért a Mennybe, és ők pedig, az apostolok járták a világot, hol nagyobb elfogadással találkoztak, hol k

Észrevetted már, hogy apagyilkos kultúrában élünk?

Charlie Hebdo vagy Allah vagy Abba fog uralni minket? Két torz apakép és egy valóságos Apa küzd a lelkünkért Európában. A gyermekeutanáziát kitermelő irracionális liberalizmus,  Charlie Hebdo nevével jelzett világkép. A Korán szélsőséges értelmezése, a valóságos megbocsátás nélküli,  apai szeretethiányos istenképpel, a sötétben nem látó Allah világa. És Jézus Krisztus Istene, Apu, Abba is itt van ebben a világban. Mondhat erre valamit az evangélium? Márk evangéliuma 1,7-11 Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam.  Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját.  Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”   Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből,  és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban.  És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég,  és a Lélek, mint egy galamb