Ugrás a fő tartalomra

Mennyire szűk a menny kapuja?
A szűk kapu maga Jézus!

Lukács evangéliuma 13,22-30
Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, nyiss nekünk ajtót. Erre ő azt feleli nektek: Nem tudom, honnan vagytok. Akkor ti bizonygatni kezditek: Veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál. De ő megismétli: Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti, gonosztevők! Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!” Ezek az evangélium igéi.

Kedves Testvérek!

Kérdezi ez az ismeretlen személy a tömegből: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Jézus nem válaszol egy konkrét számmal, vagy százalékkal, hanem azt mondja, hogy tulajdonképpen ne ezzel törődj. Ne ilyen elvont dolgokon gondolkodjál, hanem eddzél, gyakorolj! Amikor azt mondja Jézus, hogy törekedjetek bemenni a szűk kapun, akkor ez ahhoz hasonló, mint amikor tegyük fel, hogy valaki elkezd egy sportot űzni, gyakorolni. Mondjuk kosárlabdázni és azt mondaná: Edző bácsi, mondja meg nekem, Magyarországon hányan kezdtek el kosarazni és közülük majd tíz év múlva hány lesz nagy kosárlabdázó? Akkor az edző azt mondaná, hogy most ne ezzel törődj, hanem melegíts be, gyakorolj! Állj oda a palánkhoz és célozz!

Beszélgettem egyszer egy fiatal sráccal, aki nagy kosárlabdázó szeretne lenni és mondta, hogy most a világ legjobb kosárlabdázója milyen játékos és hogy ez a legjobb játékos most is fejleszti magát és jobb lesz, mint Michael Jordan, mert azon a területen, amin még nem elég jó, amin még nála vannak jobbak, azon a területen fejleszti magát. Már most egyébként a legjobb.  De ugye nem úgy van, hogy a legjobb játékos az mindenben a legjobb, hanem mondjuk, ha van abban a játékban tizenötféle szempont, akkor tizenötből mondjuk hétben ő a legjobb és ezért, kiemelkedik mindenki közül. Maradék nyolcban, pedig mindegyikben van valaki, aki a legjobb. De ő elkezdte gyakorolni, James, úgy hívják ezt a kosarast, LeBron James elkezdte gyakorolni azokat a területeket is, amikben nem ő a legjobb és elkezdte legyőzni azokat is, akik abban jobbak.

Kedves Testvérek! Katolikus Egyházban rengeteg példát látunk arra, hogy valaki bejutott a szűk kapun. Tavasszal fogják szentté avatni II. János Pál pápát és XXIII. János pápát. Előttünk állnak ezek a szentek, akik követték a Mestert, követték Jézust. Mert ez a szűk kapu Jézus alakú. Beszélgettem a napokban valakivel, aki büszkén mondta, hogy székely kaput készítettek. Nagyon örültem neki. Igen, sokféle kapu van. Fizikailag lehet építeni kapukat. Négyszög alakút, köralakút. Van olyan reklám, amikor egy emberformájú kapu van, és csak úgy lehet rajta bebújni, hogy átbújunk azon a lyukon. Vagy láthatunk ilyet fesztiválokon, hogy valaki bedugja a fejét, közben a teste alakja valaki más és akkor csak a feje látszik ki a lyukon. Talán már láttunk ilyent, fiatalok, talán láttak ilyet. Gondoltam Rio de Janeiroban mekkora üzletet lehetne csinálni, hogy kirakni egy szobrot, hogy ott van a pápa, mellette egy ember és csak kirakjuk a fejünket és átölelem a pápát és odaírni, találkoztam a pápával. Milyen vicces lenne.

Ez a szűk kapu Jézus formájú. Jézus formájú. Csak úgy lehet bejutni a mennybe, hogy Jézushoz válsz hasonlóvá. Ha az elsőáldozásra készülő feltenné a kérdést, hogy pap bácsi, hányan lesznek olyanok, mint Jézus. Ne ezzel törődj! Te törekedj bemenni ezen a szűk kapun. Van egy jó hírem! A Jelenések könyvében az van leírva, hogy: Azt mondja János apostol, az író, 7. fejezet, 9. vers: „Nagy sereget láttam, amelyet senki nem volt képes megszámlálni. Minden nemzetből, néptörzsből, népből és nyelvből a trón előtt és a Bárány előtt álltak. Hosszú fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaággal és hangosan azt kiáltották: Üdv a mi Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynál.” Isten nem úgy képzelte el a mennyországot, hogy hatalmas üres csarnokok vannak, mint a középkori filmekben. Hosszú asztal, az egyik végében a király, a másik végén a királynő. Hogyha lett volna hangosbemondó, akkor azzal beszéltek volna egymásnak. Isten nem úgy képzelte el a mennyországot, hogy nagy üres csarnokok vannak, amik zengnek Isten visszhangjától, amikor nincs ott senki. Isten szerintem úgy képzelte a mennyországot, hogy hatalmas nyüzsgő játszótér. Egyik barátom, amikor azt a feladatot kapta a közösségben, hogy írjon egy hasonlatot, hogy milyen a mennyek országa. Akkor ezt írta, hogy Isten országa olyan, mint egy nagy játszótér. Azt is írta, hogy onnan ki vannak zárva a kutyák. Nem tudnak bele piszkítani a homokozóba. Ezzel érzékeltetve azt, hogy a mennyben ki vannak zárva a gonosz lelkek. De mi ne legyünk onnan kizárva. A pokol nem az embereknek készült, hanem a gonosz lelkeknek. De odajuthatunk mi is, ha nem a szűk kapun igyekszünk bemenni, hanem valahol másutt.

Kedves Testvérek! Mi az, ami által bejuthatunk ezen a szűk kapun? Azt mondja Jézus, hogy nem ismerlek benneteket. Vannak, akiknek ezt fogja mondani. Nem ismerlek benneteket. Mikor olvastam Náhum próféta könyvét, akkor értettem meg ezt. 1. fejezet, 7. vers: „Jó az Úr és megerősít Ő. A szorongatás napján is ismeri a benne bízókat.” A szorongatás napján. Egy szűk kapun, úgy fél oldalra fordulva, úgy oldalazva megyünk be. Behúzzuk a hasunkat, lerakjuk a nagy táskákat.  A szorongatás napján kik mennek be? A benne bízók, akik bíznak Jézusban.

Itt van ez az Irgalmas Jézus kép az oltár előtt. Amikor legelőször idejöttem Mágocsra, másfél hónappal ez előtt a püspöki diszpozíció után, eljöttem Imre atyával megbeszélni a dolgokat. Az első utam idevezetett a templomba, nem is hozzá mentem be a plébániára. Itt dolgoztak munkások. Nem reverendában voltam, mint most, hanem csak simán papi civilben. Az egyik munkás nem ismert fel és elég szűk volt itt az ajtó. Be voltak oda pakolva mindenféle vödrök, festékek, állványozva volt. Féloldalasan egy kicsit nehezen tudtam bemenni és utánam jött a munkás, hogy maga kicsoda? Mondtam, szeretnék imádkozni. Hát jó. Idejöttem és emlékezetem szerint németül van ráírva erre az Irgalmas Jézus képre, Jesus, ich vertraue dir! Magyarul, Jézusom Bízom benned! Imádkoztam és kérdezte tőlem az az úriember, hogy átutazóban vagyok? Mondtam, hogy igen, de azért itt fogok lakni egy jó darabig. Maga az új pap? Igen! Bocsánatot kért, bemutatkozott. Mondta, hogy az elmúlt napokban volt itt egy hölgy, meg akarta nézni a templomot. Mondtam, hogy én ismerem. Az egyik közösségből jött megnézni itt a templomot. Miért mondtam el ezt a kis példázatot az életemből? Azért, mert azok jutnak be a szűk kapun, akik bíznak az Úrban. Ismeri a benne bízókat. Milyen egyszerű üzenet, Jézusom bízom benned! De akik nem bíznak az Úrban, azok nem jutnak be a szűk kapun.

Kedves Testvérek! Sokszor van úgy, hogy a mi szívünknek a szűk kapuján sem jutnak be mások. De azért nem jutnak be a szívünk kapuján, mert a saját formánk szerint akarnánk, hogy bejussanak. De ha megengedjük nekik, hogy ők Jézus alakúak legyenek, akkor be tudnak jutni hozzánk is. Ez az az isteni bizalom, ami üdvösségre vezet és ez nagyon jó. Az isteni bizalom örömre hangol minket, szabadságra.

Kedves Testvérek! Eddzünk, gyakoroljunk! Gyakoroljuk magunkat a bizalomba. Imádkoztam és kértem az Urat, hogy mutassa meg, hogy mit kezdjek el ott Bikalon, Egyházaskozáron, Hegyhátmarócon, Szárászon. Ezek kisebbek, négy falu, amik rám vannak bízva. Már ide is járok misézni Mágocsra, látjátok. Már kint Brazíliában is imádkoztam ezért is. Azt mutatta az Úr, hogy kezdjek el szentségimádásokat és dicsőítéseket. Tegnapelőtt péntek este volt az első alkalom. Reményeim szerint a jövő péntek este is fogunk ilyet tartani, hattól- nyolcig. Szentségimádás, dicsőítés. Várok mindenkit szeretettel. Imádkozunk a betegekért, közbenjárunk, dicsérjük az Urat! Érzem azt, hogy ez jó, most engedelmeskedtem az Úrnak, hogy meghallottam az ő hangját és bíztam benne.

Kedves Testvérek! Az Úr mindannyiunknak sugallni akar valamit, csak álljunk meg, ne szaladjunk! Tartsunk csendet, hogy megszülethessen bennünk a bizalom. Szerintem el lehet kérni ennek a templomnak a kulcsát, bár nem akarok most itt forradalmat indítani. El lehet kérni és be lehet ide jönni csendben, nyugodtan hétköznap imádkozni. Hogy ha valaki Pécsen jár, vannak nyitva templomok. Az első dolgom az volt Bikalon, hogy kinyitottam a külső nagy templomajtót. Beraktam oda egy széket meg egy térdeplőt. Be lehet jönni a templomba. Reggeltől estig nyitva van. Így legyen nyitva az egész életünk! Hirdessük, mondjuk el az embereknek, hogy: Figyelj, Jézusnak csodálatos terve van veled, bízz, gyakorolj, eddz és be fogsz jutni a szűk kapun! Ámen!

Imához szentírási részlet: Az ároni áldás (Számok 6,22-27)

Szekszárd, Nagydorog, Sejttalálkozó, 2019. augusztus 21. lejegyezte: Kárpáti Angéla
Kérdések a reflexióhoz:
1.       Melyik gondolatot viszed el magaddal erre a hétre ebből a prédikációból?
2.       Milyen volt legutóbb az életedben az, hogy bizalmat ajándékoztál valakinek?
3.       Milyen volt bizalmat kapni? Kinek és milyen fokú bizalmára vágysz az életedben?
Szeretettel: Péter atya

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Meghallod a szavam, kedves Ferenc pápa?

Kedves Ferenc pápa! Örülök, hogy te vagy a pápa! Jézus nagyon szeret téged és csodálatos terve van veled! Hadd mutatkozzak be egy kicsit! Cseh Péter Mihálynak hívnak. 37 éves vagyok, 10 éve római katolikus papként szolgálok. Hálás vagyok ezért, és szeretem a katolikus Egyházat! Papi jelmondatom: „Nyújtsd ki a kezedet!” (Márk 3,5) Magyarországon élek, ahol készülünk a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Épp ezekben a hetekben tartottuk volna eredetileg, de te úgy döntöttél, hogy fussunk neki inkább egy év múlva! Adja az Úr, hogy sikerüljön! A pécsi egyházmegye papja vagyok. 2020. augusztus 5-e óta Szabadszentkirályon plébániai kormányzóként szolgálok, mert ide küldött a pécsi egyházmegye apostoli kormányzója, Dr. Udvardy György veszprémi érsek úr. Összesen 14 kis település népe van rám bízva, hogy imádkozzak értük és hirdessem nekik az örömhírt. Az elmúlt egy hónapban sok öröm és sok nehézség közepette megkezdtem itt ezt a szolgálatot. Hála a Feltámadt Jézus Krisztusnak, m

Ismered a megbocsátás 5 lépcsőfokát?

A megbocsátás és a bocsánatkérés kegyelme Jézus Krisztus megváltó kereszthalálának legnagyobb gyümölcse. Ó, milyen sokat elmélkedtek már erről a szentek kétezer év alatt! Nagyon sok csodát megéltem már ezzel az egyszerű kis imával kapcsolatban. Hittel imádkozd végig mindenkiért, aki csak eszedbe jut! A kipontozott részbe mondd be a személyt, aki megjelenik elméd képernyőjén. Bárki lehet az, akár élő, akár elhunyt lélek. Az is fontos, hogy hangosan mondd ki, bízva a KEGYELEM erejében! Jó, ha megismétled, addig, amíg fel nem puhul a szíved a bűnbánat öröme és kegyelme hatására. Aki szeretne jó könyvet olvasni, a bűnbánat, kiengesztelődés, megbocsátás erejéről, annak szívből ajánlom Basilea Schlink: Bűnbánat - örömteljes élet; illetve ugyanez a szerző Győzelem a bűn felett című könyvét. Azt hiszem a témába vág még Neal Lozano: Eloldozva című könyve is a keresztény szabadító szolgálatról. A megbocsátás lépcsőfokai: Én megbocsátok: Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ……. testvérem

Miből születik az igazi öröm?

Máté evangéliuma 11,2-11 Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!” Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták: ’Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted.’ Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem tá

Végül is mire jó ez az egész cölibátus dolog?

Kis tacskó voltam 2004. február 15-én, amikor elsőéves kispapként felkértek, hogy írjak egy cikket a cölibátusról a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatók által szerkesztett újságjába. Akkor ilyen szépen gondoltam a dolgot: Gondolatok a cölibátusról "Nem mindenki érti meg ezt a dolgot." (Mt 19,11) "Fiam, itt az idő, hogy megnősülj! Miért nem keresel már magadnak valakit?" Ki az közülünk, akinek ismeretlenek ezek a gondolatok? Senki. Mindenki találkozott már ezekkel a közhelyekkel a házasság, a családalapítás kapcsán. Van valami ebben a gondolkozásban, ami megsért bennünket. Nem lehet azt mondani, hogy "eljött az ideje a házasságnak", mert ha így tennénk, akkor csak vakon engedelmeskednénk a kényszernek. Miért a házasságról kezdtem el beszélni, ha a cölibátus a témám? Azért, mert úgy gondolom, hogy a két életállapotot nem érthetjük meg egymás nélkül. Mindkettőnél a szabad, felelősségteljes elköteleződés van a középpontban. Mindkettőnél a

Melyik képességedre vagy a legbüszkébb?

Mindegyikünknek külön feladatot ad Márk evangéliuma 13,33-37 Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok! Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Az adventi időszak központi témája a várakozás, a remény felkeltése. Egyértelmű, hogy a középpontban az van, hogy várjuk a kis Jézus megszületését. Nagyon sok szemlélődési lehetőséget ad ez az időszak. Szemléljük a Szűzanyát, az ő hitét. Ugyanakkor szemléljük azt is, hogy az Úr második eljövetelére hogyan készít fel minket az evangélium. A mai evangéliumnak is a központi témája ez