Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március, 2018

Hova irányítsam a rám háruló figyelmet?

35. születésnapom alkalmából született gondolataim. (A náci horogkeresztesnek látszó könyvet ma ajándékba kaptam. Stefan Zweig: Sakknovella ) Amikor gyermek voltam, a napfényt összegyűjtöttük nagyítóval és valamire ráirányítottuk. Így valami hihetetlen dolog történt! Elkezdett megperzselődni, majd felgyulladni az a valami. Például egy krumplibogárra, a "főellenségre".    Amikor gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint egy gyermek, de amikor férfivá értem, elhagytam a gyermek szokásait... Azon tűnődtem ma napközben, hogy ezt a sok figyelmet, amit ma kapok, mint a napfényt, hova irányítsam az én kis nagyítómmal, vagyis a hitből fakadó meggyőződésemmel? Például mondhatnám azt, hogy "Köszönöm a szülinapi jókívánságokat, és egyúttal felhívom mindenki figyelmét a napokban elpusztult utolsó hím szélesszájú orrszarvúra!" Vagy például felhívom a figyelmet, hogy  menjünk el a választásra, és szavazzunk a legesélyesebb csirkére április 8-án...

Mi a gyógyír az egzisztenciális válságra?

A szenvedélyes igeéhség gyógyír az egzisztenciális válságra Lukács evangéliuma 23,1-49 A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Lukács szerint   A nép vénei és a főpapok Jézust Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték. Azt tapasztaltuk -- mondták --, hogy tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ô a Messiás király.'' Pilátus megkérdezte tőle: Te vagy-e a zsidók királya?'' ,,Magad mondod'' -- felelte. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek: Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert.'' De azok erősködtek: Tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Júdeáig.'' Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felől

Hogyan imádkozzunk az ovisokkal?

Isten vidám! János evangéliuma 12, 20-33   Abban az időben azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.”Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: „Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti az életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” Erre hang hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és is

Milyen nőt kívánok a férfiaknak?

Sebastian és felesége Veronika Lohmer,  az augsburgi Imádság Háza misszionáriusai együtt dicsérik az Urat ebben a videóban .  A férfiaknak olyan nőt kívánok, akinek gyermeki szíve van, mely kristálytiszta, mint egy forrás. Olyan nőt, akinek szerény szíve van, mely nem ismer szomorúságot. Olyan nőt, akinek nagy szíve van, mely megértő és gyengéd az együttérzésben. Olyan nőt, akinek hű és nagylelkű szíve van, mely nem felejti el a jót és nem neheztel semmi rosszért. Olyan nőt, akinek szelíd és alázatos szíve van, mely viszonzás nélkül is tud szeretni. Olyan nőt, aki boldog, ha el tud rejtőzni egy másik ember szívében Jézus jelenlétében. Olyan nőt, akinek nagy és legyőzhetetlen szíve van, melyet a hálátlanság és a közömbösség sem bánt meg. Olyan nőt, akinek a szíve szenved Jézus Krisztus dicsőségéért. Olyan nőt, akinek sebzett szíve van, amely csak a mennyben kíván gyógyulást nyerni. Kedves Férfi testvérem! Ha ilyen nőt kívánsz magadnak, ak

Miért csapott oda ostorral Jézus?

Mennyire ijeszt meg téged Isten haragja? Mit kezdesz vele?  Szerinted milyen az Ő szenvedélyes szeretete? János evangéliuma 2,13-25 Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe.  A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak,  valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font,  és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is,  a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta,  a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket,  ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van:  „Emészt a házadért való buzgóság.” A zsidók erre így szóltak:  „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” Jézus azt válaszolta:  „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”  A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom,   és te három