Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus, 2019

Ki volt a legalázatosabb ember, akivel találkoztál?

Futó Károly katolikus pap volt az egyik legalázatosabb ember, akivel valaha találkoztam. Szívből ajánlom mindenkinek az ő ragyogó életének példáját: Van egy erősebb akarat... - portréfilm Futó Károly atyáról Az alázat az igazság Lukács evangéliuma 14,1.7-14 Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék.  Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: Add át a helyedet neki! És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: Barátom, menj följebb! Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt fel

Mennyire szűk a menny kapuja?

A szűk kapu maga Jézus! Lukács evangéliuma 13,22-30 Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, nyiss nekünk ajtót. Erre ő azt feleli nektek: Nem tudom, honnan vagytok. Akkor ti bizonygatni kezditek: Veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál. De ő megismétli: Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti, gonosztevők! Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből ut

Én lehetnék egy nyomorult gyilkos?!

Évekig volt egy visszatérő álmom, amit ebben a novellában irodalmi formában próbáltam meg kiírni magamból. Nem a bűnről szól. Nem is arról, hogy milyen nagy bűnös lehetnék. Hanem a kegyelemről szól, hogy AZ milyen nagy. A megváltó álom - Az édesapám a legjobb ember volt a világon. Halálos beteg volt… Tudtuk… Annyit imádkoztam érte, de hiába… - mondta a gyászoló a plébánia irodájában. - Hogy érti, hogy hiába…? – kérdezte a fiatal pap, aki mindenáron törekedett a megértő együttérzésre. - Isten nem segített. Más emberek élnek vígan, meg se érdemlik a levegőt se! – elfojtott, fel nem szakadó haraggal és keserűséggel beszélt az elhunyt egyetlen gyermeke. - Mire gondol? – a fiatal pap mély vizekre akarta terelni az egyre súlyosabb beszélgetést egy olyan nővel, akinek nem született gyermeke. - Hányan vannak, akiket fel kéne akasztani, úgy, mint régen, aztán meg nincs semmi bajuk, mindenük megvan! – a düh megszenesedett szavakban füstölgött szét a szobában. - Miért van

Mit szeretnél, hogy átalakítson a Szentlélek a katolikus Egyházban?

A tűz átalakít! Lukács evangélium 12,49-53 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával. Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Milyen a tűz? A tűz éget, világít, melegít. Szükségünk van a tűzre, az életünk része. Azzal melegítjük az ételt. Télen, hogyha hideg van, gáz melegíti a vizet, forgatja a rendszer. Persze többféle megoldás van, de szükségünk van a Napra. A Nap nagy tűzgolyó. Az életünket melegíti, fenntart

Szeretnél olyan nagylelkű lenni, mint Mahatma Gandhi?

Az Úr felszolgál a szolgáknak Lukács evangélium 12,32-48 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.” Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvéreim! Milyen a mi Mesterünk, Jézus Krisztus? A mai evangéliumból azt halljuk, hogy a tanítványaihoz szól, hogy ők milyenek legyenek. Hasonlítsanak azokra, akik várják a gazdájukat, az urukat.