Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: december, 2017

Mit mondott neked Isten arról, hogy ki vagy?

Úgy érzem magam, mintha óvodás lennék János evangéliuma 1,6-8.19-28 Abban az időben föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” – felelte. „A próféta vagy?” Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?” Ezt felelte: „A pusztában kiáltó hangja vagyok: egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta mondta”. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pe

Kit fogsz imádni szilveszterkor?

Valakit imádni fogsz, ez biztos. Az ember mindig ültet valakit az első helyre, a szíve trónjára. Nem bírjuk ki, hogy üres maradjon a szívünk... Valahogy máshogy is lehetne az idén, mint eddig, nem...? Például így??? Szilveszterkor XVI. Országos Megtérési Imanapok (OMI) Mottónk: "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad!" (1 Péter 5,5) Helyszín: Vásárosdombó, Szabadság tér 15. u. Időpont: Érkezés 2017. december 29-én 16.45-ig, mert 17.00-kor misével kezdünk! Befejezés 2018. január 1. ebéd után. Számítunk a teljes idejű részvételedre! Az első nap különlegessége, hogy pénteken 18.00-kor 24 órás nyitott dicsőítésre hívunk mindenkit, aki nem is vesz részt a teljes lelkigyakorlaton! A lelkigyakorlat célja, hogy együtt imádkozva adjunk hálát az évért és világos vízióval kezdjük 2018-ot. Számíts erős dicsőítésekre, jó tanításokra! Nem a világ szerinti bulizást kínáljuk szilveszterkor, hanem intenzív imádságos ta

Betonból virág? Autószalonból imaterem?

"Ha hiszel, meglátod Isten hatalmát." 2017. december 1-én elsőpénteki imaesten vettem részt a Pécsi Imádság Házában , melyet a Betánia Katolikus Közösség szervezett egy autószalonból átalakított újszerű, 21. századi imateremben! Az egyik ott szolgáló imamisszionárius, Ignáczné Janó Judit hívott engem, és hogy hozzak embereket a plébániám falvaiból. Ezt nemcsak jó ötletnek, hanem egyenesen a Szentlélek vezetésének éreztem. Kihirdettem a vasárnapi miséken, ahol a megjelent 80-90 hívőből öten-hatan jelezték, hogy érdekli őket a zenés, karizmatikus imaest, ahol dicsőítés, tanítás, közbenjáró ima várt ránk. Végül négyen jöttek el velem, aminek szívből örültem, mert saját tapasztalatból már korábban tudtam, hogy erős imaatmoszférája van a Pécsi Imádság Házának, bár konkrétan ott még elsőpénteki imaesten nem vettem részt. Az estével kapcsolatban a sok pozitívumból a két legfontosabbat emelem ki. A dicsőítés közben szabadon tudtam beszélni az Atyához, erre

Mi a karácsony egy hajléktalan Jóska szemével?

                                                      Az vagy, amit hittel hallgatsz Márk evangéliuma 1,1-8 Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta:  „Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat.  A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.”  János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.  Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója.  Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban.  János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett.  Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam.  Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját.  Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”  Ezek az evangélium Igéi! Kedves testvérek! Mostanában láthatunk eg

Utálod a tömeget?

Egység a különbözőségben Máté evangéliuma 23,37-44 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek --, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.  Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek!