Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember, 2018

Mennyi időt olvassuk egy nap a Szentírást?

Mennyi időt olvassuk egy nap a Szentírást? Márk evangéliuma 9,38-48 Abban az időben: János apostol így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben, – azért, mert Krisztuséi vagytok, – bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél

Akarsz-e olyan lenni, mint Pio atya madara?

Megáldalak, hogy te legyél Pio atya madara! Márk evangéliuma 9,30-37 Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.   Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította; majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.” Ezek az evangélium

Szeretnél-e látni Fekete Hattyút?

Mostanában olvasok egy nagyon izgalmas könyvet: A Fekete Hattyú avagy a legváratlanabb hatás. Nassim Nicholas Taleb zseniális gondolataira Mérő László Csodák logikája című előadása hívta fel a figyelmemet.  Az alábbi prédikációm három éve hangzott el, de amikor most elolvastam a legépelt változatot, akkor felfedeztem az összefüggést Taleb gondolataival. Taleb szerint a Fekete Hattyúk csak Extremisztánban bukkanhatnak fel. A Fekete Hattyú egy olyan váratlan esemény, ami lehet teljesen negatív, vagy ellenkezőleg teljesen pozitív is. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. A lényege, hogy rendkívüli, kiszámíthatatlan, de mindenkire óriási hatással van. Ilyen a Google sikere vagy a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás. Nem vágok bele egy könyvajánlóba most... Viszont ez a gondolatsorom rímel Taleb felismeréseire:  Nagyon nagy ajándék, amikor engedjük és megadjuk a Szentléleknek a lehetőséget, hogy megmozgasson minket, hogy átültessen máshova.  Ebből a szempontból tele vagyunk

Milyen erő lehet a hívő érintésében?

A prófétai gesztusok nem emberi logikát követnek Márk evangéliuma 7,31-37 Abban az időben Jézus elhagyta Tírusz vidékét és Szidonon át a Galilei tóhoz ment, a tíz város határába. Itt elébe hoztak egy dadogva beszélő süketet és kérték tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujjait, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: Effata! Azaz, nyílj meg! Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak és hangoztatták, csupa jót tett. A süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké . Ezek az evangélium igéi!                                                                                                                Kedves Testvérek! Odavisznek egy süketnémát Jézushoz és kérik, hogy tegye rá a kezét. Miért kérték ezt?

Milyen volt életem 10 legszebb és 10 legszörnyűbb napja?

EGY KATOLIKUS PAP 10 NAPIG NEM EVETT ÉS NEM HALT BELE. MIÉRT TETTE EZT? Drága barátaim, ismerőseim és ismeretlenek! Ez a kis videó, ami az egyik legfontosabb evangelizációs videó, amit valaha láttam, röviden összefoglalja a válaszomat. De pár sorban néhány saját tapasztalatomat is megosztom veletek. 10 napig nem ettem semmit! Csak ittam, vizet vagy gyümölcslét, kávét semennyit. Táplálékkiegészítőt, fájdalomcsillapítót, altatót nem használtam. Előre féltem, hogy menni fog-e. Tudtam, hogy eddigi életem legnehezebb fizikai megpróbáltatására készülök, amit nem tudok előre kontrollálni, nem olyan, mint egy félmaraton, de ebből se szállhatok ki gyáván. Imádkoztam azért, hogy a 10 nap ne rólam, ne a félelmeimről, ne a testem elleni harcról szóljon, hanem rólad, Uram! Megkaptam ezt az erőt a böjthöz. Mennyi gonosz indulattal szembesültem a lelkemben! Ezt csak az Úr tudja. Ezért félelmetes bemenni a pusztába, mert nem vicc és nem játék Szent Antal megkísértése.... Mennyi hiúság! Me