Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április, 2018

Ki nincs megkeresztelve az ismerőseid közül?

János evangéliuma 15,1-8 Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Itt Szekszárdon nekünk borterm

Miért szeretem Pál Ferit?

Elsősorban azért, mert tőle nem hangzik vádlásként, hanem igazi ébresztőként a gondolat: "Ha egy cég az elmúlt 10 évben annyi vásárlót veszített volna, mint amennyi hívőt az Egyház, már rég lefejezték volna a menedzsmentet!" Egyházaskozár, 2014. május 17. - Köszönet a szép alkalomért Győriné Magdi szervezőnek! És azért is szeretem Pál Ferit: - mert őszinte önmagához - mert őszinte Istenhez - mert őszinte mindenkihez - és mert az alábbi gondolatsorom nagy részét is az ő munkája ihlette És valójában nemcsak egyszerűen őszinte, hanem az önfeltárás nehéz és cserébe szép spirituális munkájára is megtaníthat. Nem elég őszintének lenni, fel is kell tárni, hogy mi hogyan, miért van bennem... Ismerem enyéimet - önismeret és istenismeret János evangéliuma 10,11-18 „Abban az időben Jézus így szólt: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut,

Milyen képeslap van benned Istenről?

Bennem ilyen: Lukács evangéliuma 24,35-48 Abban az időben az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus, és köszöntötte őket: 'Békesség nektek!' Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: 'Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.' Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: 'Van itt valami ennivalótok?' Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: 'Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban

Mit érzek a magyar költészet napján?

Stalker és a Farkas találkozása (Tarkovszkij - Stalker) Áldozathozatal Csak ez a nap van, csak ez a perc. Kivétel nélkül. Ébren, szívdobogva várom, hogy elvigyenek. Vigyenek. Váratlan fény törpül az ajtóm alá, szomjasan könyörög. Nyüszítve fogadkozik, hogy jó lesz, csak hadd maradhasson. Mint a kutya abban a könyvben, idemenekült hozzám, mert a közelgő léptek zajára megrettent. Kötözzetek össze! A számra, a boltívet harapó ajkakra süssenek bélyeget. Igen. Odakint, már ez van. Kivétel nélkül. Szirénát ordító kutyák kerítéséből font műhattyú- tollkalap, a birkaszőr- csöndből kipréselt állatok. Igen, mindezek ott vannak. És várnak rám. Hogy mikor zizzenek be kattogva réskerí- téses lázálmokat hadonászó fabaglyokat. Igen, ezt várják. Hogy a pánik szőnyegpiszkon térdelő kulcsos rettenetében oltalomért hadonásszak a kékruhás nő szoknyaszegélye felé. Kalapos állatok, font

Miért nem estek hasra a szent pápák a világ hatalmától?

"A hatóságok iránti alárendeltséggel és a közjó érdekében vállalt közös felelősséggel együtt jár az adófizetésnek, a szavazati jog gyakorlásának és az ország védelmének erkölcsi kötelessége."  Katolikus Egyház Katekizmusa 2240 Amikor II. János Pál pápa találkozott Fidel Castro diktátorral, figyelmeztette, hogy engedje szabadon a politikai foglyokat, mert különben az utolsó ítélet napján örök büntetés vár rá. Ilyen egy bátor püspök. A szent pápák nem estek hasra a világ hatalmától János evangéliuma 20,19-30 Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehe