Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június, 2019

Mi nagyobb öröm az ördög fejének levágásánál?

Caravaggio: Judit és Holofernész Le kell vágni az ördög fejét! Lukács evangéliuma 10,1-9 Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten ors

Miért ver minket Isten?

A fenyítés az atyai szeretet jele Mert még nem álltatok ellen véretek ontásáig a bűn ellen vívott harcban,  és elfelejtettétek a vigasztalást, amely nektek, mint fiaknak szól: »Fiam, ne vesd meg az Úr nevelő fenyítését,  és ne csüggedj el, ha büntet, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti,  és megostorozza minden fiát,  akit magához fogad«.  Neveltetésetek érdekében szenvedtek. Mint fiakkal, úgy bánik veletek Isten, s melyik fiú az, akit apja nem fenyít meg?  Ha kimaradtatok a fenyítésből, amelyben mindenki részesült, akkor fattyak vagytok és nem fiak!  Ezenkívül ha a testi apáink megfenyítettek minket, és tiszteltük őket, vajon nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk?  Mert apáink kevés napon át, tetszésük szerint fenyítettek meg minket, ő pedig azért, ami segítségünkre van, hogy az ő szentségében részesedjünk.  A fenyítés a jelenben nem látszik ugyan örvendetesnek, inkább elszomorítónak. Később azonban azoknak, akik általa megedződtek, az

Milyen volt szent Pio atya zarándokhelyén imádkozni?

Mély békességet éltem át. Nekem a legegyszerűbb és legtisztább élményt a misézés jelentette, főleg Pio atya kedvenc oltáránál. Húsz évvel ezelőtt Pió nyakon csípett. Kamasz kölyökmajom voltam. Pió egyértelműen Obi van Kenobi kategóriába illett nekem. Álmomban sem gondoltam se akkor, se azóta, hogy milliméterre azon a helyen fogok misézni, ahol ő oly sokszor. Én focista akartam lenni. Soha nem kértem ezt a kegyelmet. Soha nem is vágyakoztam rá. Ilyen egy ajándék egy baráttól. Érdek nélküli kölcsönös szeretet. Mert egy a papságunk Krisztusban. Amikor a papságomban megerősítésre volt szükségem, akkor jött ez a váratlan, ajándékszerű meghívás. Hálás vagyok a szervezésért. Jó csapat a Pannon Pilgrim zarándok utazási iroda! Ajánlom mindenkinek! Az út során négy prédikációt tartottam. Itt hallgathatod meg őket időrendi sorrendben, ahogy a napok jöttek: https://www.youtube.com/watch?v=r7jmpSEwAfI&list=PLo-zQR3h5fD0_ZS5_zPaN6g5qug19NO21&index=14 https:

Akarsz-e megismerni egy különleges, szentáldozás utáni imát?

 Kalkuttai Szent Teréz anya a szentáldozás pillanatában A kenyérszaporítás maradékának spirituális értelmezése Lukács evangéliuma 9,11-17 Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el a népet – figyelmeztették –, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk.” „Ti adjatok nekik enni” – válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két halunk van – mondták. – El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek.” Mintegy ötezer férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban.” Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak ad

Szentháromság? Eszik vagy isszák?

A Szentháromságról egész izgalmas és magával ragadó víziót fest a Viskó könyv és film . Az igazi, jövőbe mutató tudomány a Szentháromság-kutatás János evangéliuma 16,12-15 Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Kedves Testvérek! Szentháromság ünnepén hadd induljak egy picit messziről. De aztán sárkányléptekkel megérkezünk a célomhoz. Napokban hallgattam egy kiváló előadást. Dr. Vellai Tibor az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Genetikai Tanszékének a vezetője beszélt először nagy vonalakban arról, hogy mi is a genetika. Utána ped