Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus, 2017

A te Jézusod mosolyog vagy ideges?

Annyit tehet az életedben Jézus, amilyennek hirdeted Máté evangéliuma 16, 13-20 Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is . Ezek az evangélium igéi. Kedves Testvérek! Jézust igazán akkor tudjuk megismerni, hogy ha az ő szolgálatába állunk

Mi lösz veled, drága gyerökhittan?

Mi lösz veled, drága gyerökhittan? Máté 19, 13-15 Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket. Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa!” Azzal rájuk tette kezét, majd továbbindult.   Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Talán az egyházi tevékenységből a nemhívők a kívülállók számára a legláthatóbb, leglátványosabb dolog a hitoktatás kérdése. A gyerekek hitoktatása. Sokan mondják azt, hogy már gyerekkorban el kell kezdeni a szívbe beültetni a hit igazságait. Van, aki azt mondja, hogy gyerekként nem kapott hitoktatást, hitre nevelést, az már felnőttként nem fog megtérni. Sokféle gondolat van tehát. De nézzük, hogy ezek a gondolatok, vagy más hasonló gondolatok, hogyan esnek latba az evangélium mérlegén. Azt hallottuk a mai történetből, hogy Jézus szívesen, örömmel fogadta a gyerekeke

Milyen az idő?

"Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre." (Albert Einstein) Abban az időben - vagyis most akar veled építkezni az Úr! Máté 7,24-29 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Kedves Testvérek! Az evangéliumok elején mindig halljuk azt, hogy abban az időben . Ez azt jelenti, hogy Jézus, amit akkor m