Ugrás a fő tartalomra

Mi nagyobb öröm az ördög fejének levágásánál?
Caravaggio: Judit és Holofernész

Le kell vágni az ördög fejét!

Lukács evangéliuma 10,1-9
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa! De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak." A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. "Uram – mondták –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk." Ő így válaszolt: "Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek.Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben." Ezek az evangélium igéi.

Kedves Testvérek!

Szeretünk örülni. Örülni jó! Isten ereje az öröm. Kétféle örömről hallunk most. Az egyik öröm az ördögűzés közben, a tanítványok öröme, hogy az ördögök engedelmeskednek és kitakarodnak az emberekből. Nagy örömmel térnek vissza Jézushoz és azt mondják: „Uram, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Ez egy nagy öröm. Ezt nem lehet csak úgy félvállról venni, hogy jól van, miért nem annak örülsz, hogy van pénzed, van hol laknod. Néha vannak ilyen gyenge vigasztalások, hogy jó-jó, örülj legalább annak, hogy másnak még ennyi sincs. Ismerős ez a gondolat, de valahogy ez nem nagyon szokott megvigasztalni minket. Ez egy nagyon fontos és erős öröm, hogy ők annak örülnek, hogy Jézus nevére a gonosz lelkeket kiűzik. Ez egy nagy öröm.

Én már nagyon sokszor álmodtam azt, hogy legyőzöm a gonosz lelkeket. Legtöbb esetben, amikor jöttek csőstül az ördögök, akkor a nyelvimával győztem le őket. Ez az álomban nem tudatosan történik. Igazából Isten tanít az álom során, hogy ezt így kell csinálni nappal, ébren, tudatosan. Valaki írt nekem hajnalban egy sms-t, hogy viperával álmodott. Bemászott az ablakán és jött felé. Akkor írtam neki vissza sms-ben, hogy imádkozz nyelveken. Én nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy álmomban jöttek a gonosz lelkek emberi formában, nagyon sokan voltak és elkezdtem nyelveken imádkozni és megrettentek és elmenekültek. Ijedtség, rémület ült ki az arcukra. Akkor még jobban imádkoztam nyelveken. Akkor már elkezdtem én üldözni őket és akkor menekültek. Tegnap előtt péntek este, azt hiszem egy nagyon erős imaestünk volt itt a házban. Utána azt álmodtam, hogy szintén az ördögök emberi formában jöttek. Nagyon sokan voltak, rengetegen és én vágtam le a fejüket. Először egy kevésbé éles kard volt a kezemben és azzal csak úgy félig tudtam levágni a fejüket. Utána valaki egy élesebb kardot adott és azzal már lesuhintottam. Olyan élvezetes volt. Nem tudom, hogy voltál-e már úgy, hogy gyerekkorodban egy kukoricatáblába bementél, amikor már nagy a kukorica.  Azokat a nagy kukoricákat tépdested le, meg esetleg kedved volt letaposni oldalra a kukoricát. Én csináltam ilyet. Nem tudom, hogy ti csináltatok-e ilyet, én csináltam ilyet és ott tomboltam. Persze egy hektárnyi kukoricát fárasztó lenne így egyedül kinyírni.

De kívánom nektek ezt az örömet, hogy álomban is és nappal is a Szentlélek erejével éljétek át ezt a győztes, harcos tudatot, hogy nem mi védekezünk, hanem mi támadunk. Mi vagyunk a támadó pozícióban. Hogyan? A te nevedre, Jézus nevére. Ez egy nagy öröm. De Jézus azt mondja erre a nagy örömre, először megerősíti őket, hogy „Láttam a sátánt, mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok és minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek.” Tehát először olajat önt a tűzre. Levágtál száz fejet? Ezret fogsz levágni! Ilyesmit mond Jézus végül is. Semmi sem fog ártani nektek. A kulcs persze az, hogy a te nevedre. A te nevedre, Jézus Krisztus szent nevére. Azt persze tudnod kell, hogy ki küldött téged. Milyen erővel hatalmazott fel. Milyen célra? Ezt a nevet, hogyan kell használni. Tehát benne vagy ebben a misszióban.

De folytatja Jézus, mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Tehát, olajat öntött Jézus a tűzre a tanítványok lelkében. Azt mondja, hogy van egy még nagyobb öröm, annak örüljetek igazán! Inkább annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben! Ezzel még nem álmodtam. Én még ott tartok, hogy a lekaszabolásnál örülök. Azzal még nem álmodtam, hogy a mennyben vagyok. Néha elgondolkozom azon, hogy nappal szinte minden percben, kis túlzással azt mondhatnám, hogy tudatosan, de öntudatlanul is állandóan Jézus körül forgok, mégsem álmodok Jézussal. Nagyon ritkán álmodtam az elmúlt tizenhat évben, amióta odaadtam az életemet Jézusnak, ővele. De amikor álmodtam vele, az nagyon erős volt és akkor utána gondolkodtam, hogyha minden éjszaka Jézussal álmodnék, akkor százhússzal verne a szívem minden percben.

Jézus Krisztus hatalmas, szent, erős. Annak örülni, hogy a nevünk fel van írva a mennyben, az egy különleges kegyelem. Ez már azt jelenti, hogy már nem a földön elért céloknak örülsz, hanem annak, hogy ez az egész végül beteljesedik. A neved fel van írva a mennyben. Örök örömöd van, örök életed. Az ördögűzés az a földi életre szóló misszió volt, igaz? A mennyben már nem kell ördögöket űzni. Elég baj lenne, hogyha a mennyben még ördögöket kéne űznöd. A trón körül ott menekülnének, mi mennénk körülöttük, ők átbújnának. Tudjátok, mint amikor kergetsz valakit az asztal körül. Kergeted erre, ő elmegy arra, kergeted a másik irányba, mint a gyerekekkel játszani. A mennyben már nincs ilyen. Ott az ördögök egyszerűen már nincsenek is jelen. Nem tudnak Isten jelenlétében megmaradni. Itt a földi világban még van idejük arra, hogy kísértsenek minket. De, ott már se idejük, se helyük nincsen. „Nem marad számukra hely a mennyben. Letaszították az ördögöt” - halljuk a Jelenések könyvéből. De van ott még egy dolog. Tehát nem maradt hely a mennyben a számukra. És Jelenések könyve 12, fejezet. Amikor a földre leszállt, azt mondja: „tudja, hogy kevés ideje van”. Kevés ideje a van a földön, a mennyben meg már helye sincsen. Miért? Mert a mennyet teljesen Isten dicsősége tölti be. Amikor te itt imádkozol és dicsőítesz és belépsz az Úr jelenlétébe, ezt gyakorolva, tudatosan erőteljesen lépsz ebbe be, akkor eljön a királyság a földre. Mert Jézus azt mondja: Jöjjön el a te Királyságod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát ha te azt akarod, hogy körülötted az Isten királyságának az erői felszabaduljanak, és az legyen itt, ami a mennyben van, akkor ahhoz neked ezt a Királyságot ide kell hívnod. Jöjjön el a Királyságod! Ide kell hívnod ezt a Királyságot.  Ennek a Királyságnak a tudatában kell imádkoznod. Tested, lelked minden képességével. Ez egyfajta gyakorlat is.

 Sokszor be van gyakorolva a szavunk járása. Valaki azt mondja, hogy kicsúszott a számon. Ez is egy szófordulat, hogy kicsúszott a számon az, hogy: Azt a hét fán fütyülő rézangyalát! Nem tudom milyen az a hét fán fütyülő rézangyal. De hogy csúszott az ki? Emlékeztek a Jar Jar Binksre a Csillagok háborújából? Amikor kicsúszott a nyelve a szájából, mert sokkolták. Lebénult és a nyelve lógott ki a szájából. Egy mókás figura volt. Aztán a Csillagok háborúja rajongók, a kemény vonalas Csillagok háborúja rajongók, aláírásokat gyűjtöttek, több millióan, hogy a következő részben Jar Jar Binks már ne legyen benne, mert annyira komolytalan figura. Ezt a szent mítoszt egyszerűen bagatellizálja. Olvassatok utána. Nem jelenti azt, hogy Csillagok háborúja rajongó vagyok, hogy tudok ilyen kulisszatitkokat, csak olvastam róla. Az alkotók azt mondták, hogy végül is az embereknek készítjük a filmet, nem magunknak. Tehát muszáj ezt a buta figurát kicsit mellőzni. A következő részben már csak fél percet szerepelt. Csak elsétált. Még azért mutatták, hogy még él, itt van. Kicsúszott a nyelve a száján és ez egy buta figura volt. S a következő részben már nem szerepelhetett.

Most mi az, ami a te szádon kicsúszik, vagy az én számon? Az, amit gyakorolunk a szívünkben. Gyakorold azt, hogy: Magasztallak Uram! Dicsőítelek Uram! Áldalak Uram! Jézus szeretlek! Ez visszahat rád. Miért van az, hogy a zsidóknak azt mondta az Úr, hogy az ige mindig ott legyen a szádon és mondjad az igét. (vö.: MTörv 6,6-7) Mert az az ige, az nem tér vissza hozzád eredménytelenül. (vö.: Izajás 55,1) Ez nem csak Istenre igaz, hogy Isten azt mondja, hogy „nem tér vissza hozzám eredménytelenül az ige, hanem végbeviszi, amiért küldtem. Megteszi az én akaratomat, termővé teszi a földet, gyümölcsözővé.” Ez nem csak Istenre igaz, hanem rád is igaz. Amikor kimondod az igét, az majd gyümölccsel tér vissza hozzád. Az öröm, az erő, a bőség gyümölcsével. Jézus azt mondja, hogy örüljetek. Hogy ha most az egész mondatból kiszakítjuk ezt az egy szót. Ugye azt mondja, inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Jézus azt parancsolja, hogy örüljetek! Örülj! A szilveszteri lelkigyakorlatunk négy napig erről szólt. Ez volt az alapigénk, hogy örüljetek! Jézus Krisztus a mi örömünk oka. Az, hogy a nevünk fel van írva a mennyben, az azt is jelenti, hogy a mi nevünk bele van írva az Ő nevébe. Láttatok már biztos olyan posztert, amikor sok pici arcból kiraktak egy nagy arcot. Olyan szép, olyan különleges. II. János Pál pápa arcát láttam így. Nagyon sok pici arcból kirakva, számítógépes grafikával persze, de attól még nagyon szép. Jézus nevébe bele van írva a te neved. Jézus megengedi azt, hogy az Ő szívében ott legyél. Ámen!
Imához szentírási részlet: Idegen istentisztelet tilalma (Leviták 19,26-37)
               
Szekszárd, Nagydorog, Sejttalálkozó, 2019. július 3. lejegyezte: Kárpáti Angéla
Kérdések a reflexióhoz: Melyik gondolatot viszed el magaddal erre a hétre ebből a prédikációból?
Akarsz-e nyelveken imádkozni? Hiszel benne, hogy a Szentlélek meg akarja adni neked?
Hogyan szoktad gyakorolni az Úr jelenlétébe való belépést, megérkezést? Szeretettel: Péter atya

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Meghallod a szavam, kedves Ferenc pápa?

Kedves Ferenc pápa! Örülök, hogy te vagy a pápa! Jézus nagyon szeret téged és csodálatos terve van veled! Hadd mutatkozzak be egy kicsit! Cseh Péter Mihálynak hívnak. 37 éves vagyok, 10 éve római katolikus papként szolgálok. Hálás vagyok ezért, és szeretem a katolikus Egyházat! Papi jelmondatom: „Nyújtsd ki a kezedet!” (Márk 3,5) Magyarországon élek, ahol készülünk a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Épp ezekben a hetekben tartottuk volna eredetileg, de te úgy döntöttél, hogy fussunk neki inkább egy év múlva! Adja az Úr, hogy sikerüljön! A pécsi egyházmegye papja vagyok. 2020. augusztus 5-e óta Szabadszentkirályon plébániai kormányzóként szolgálok, mert ide küldött a pécsi egyházmegye apostoli kormányzója, Dr. Udvardy György veszprémi érsek úr. Összesen 14 kis település népe van rám bízva, hogy imádkozzak értük és hirdessem nekik az örömhírt. Az elmúlt egy hónapban sok öröm és sok nehézség közepette megkezdtem itt ezt a szolgálatot. Hála a Feltámadt Jézus Krisztusnak, m

Ismered a megbocsátás 5 lépcsőfokát?

A megbocsátás és a bocsánatkérés kegyelme Jézus Krisztus megváltó kereszthalálának legnagyobb gyümölcse. Ó, milyen sokat elmélkedtek már erről a szentek kétezer év alatt! Nagyon sok csodát megéltem már ezzel az egyszerű kis imával kapcsolatban. Hittel imádkozd végig mindenkiért, aki csak eszedbe jut! A kipontozott részbe mondd be a személyt, aki megjelenik elméd képernyőjén. Bárki lehet az, akár élő, akár elhunyt lélek. Az is fontos, hogy hangosan mondd ki, bízva a KEGYELEM erejében! Jó, ha megismétled, addig, amíg fel nem puhul a szíved a bűnbánat öröme és kegyelme hatására. Aki szeretne jó könyvet olvasni, a bűnbánat, kiengesztelődés, megbocsátás erejéről, annak szívből ajánlom Basilea Schlink: Bűnbánat - örömteljes élet; illetve ugyanez a szerző Győzelem a bűn felett című könyvét. Azt hiszem a témába vág még Neal Lozano: Eloldozva című könyve is a keresztény szabadító szolgálatról. A megbocsátás lépcsőfokai: Én megbocsátok: Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ……. testvérem

Miből születik az igazi öröm?

Máté evangéliuma 11,2-11 Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!” Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták: ’Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted.’ Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem tá

Végül is mire jó ez az egész cölibátus dolog?

Kis tacskó voltam 2004. február 15-én, amikor elsőéves kispapként felkértek, hogy írjak egy cikket a cölibátusról a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatók által szerkesztett újságjába. Akkor ilyen szépen gondoltam a dolgot: Gondolatok a cölibátusról "Nem mindenki érti meg ezt a dolgot." (Mt 19,11) "Fiam, itt az idő, hogy megnősülj! Miért nem keresel már magadnak valakit?" Ki az közülünk, akinek ismeretlenek ezek a gondolatok? Senki. Mindenki találkozott már ezekkel a közhelyekkel a házasság, a családalapítás kapcsán. Van valami ebben a gondolkozásban, ami megsért bennünket. Nem lehet azt mondani, hogy "eljött az ideje a házasságnak", mert ha így tennénk, akkor csak vakon engedelmeskednénk a kényszernek. Miért a házasságról kezdtem el beszélni, ha a cölibátus a témám? Azért, mert úgy gondolom, hogy a két életállapotot nem érthetjük meg egymás nélkül. Mindkettőnél a szabad, felelősségteljes elköteleződés van a középpontban. Mindkettőnél a

Melyik képességedre vagy a legbüszkébb?

Mindegyikünknek külön feladatot ad Márk evangéliuma 13,33-37 Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok! Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Az adventi időszak központi témája a várakozás, a remény felkeltése. Egyértelmű, hogy a középpontban az van, hogy várjuk a kis Jézus megszületését. Nagyon sok szemlélődési lehetőséget ad ez az időszak. Szemléljük a Szűzanyát, az ő hitét. Ugyanakkor szemléljük azt is, hogy az Úr második eljövetelére hogyan készít fel minket az evangélium. A mai evangéliumnak is a központi témája ez