Ugrás a fő tartalomra

Milyen családi konfliktusod volt már Jézus miatt?
Mindenki előtt gyűlöletesek lesztek a nevemért

Lukács evangéliuma 21,5-19
Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.'' Erre megkérdezték tőle: Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?'' Ő így válaszolt: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: Én vagyok. És: Elérkezett az idő. Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!'' Aztán így folytatta: Nemzet, nemzet ellen és ország, ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket. Ezek az evangélium igéi!

 

Kedves Testvérek!

A mai evangélium különösen is határozott szavakat használ. Végidő, pusztulás, rombolás, gyűlölet, éhínség, dögvész, csak, hogy néhányat emeljek ki. De ami a legfontosabb, hogy Jézus van a középpontban. Azt mondja, hogy mindez őmiatta történik. Jézus miatt. Azt mondja, az én nevemben, az én nevemért, miattam. Újra mondja az én nevemért. Jézus tehát nagyon határozottan odaáll a középpontba. Jézus szíve minden szív királya és középpontja. Ő a világ Ura. Persze mindezt olyan könnyű így kimondani, hogy Jézus a világ Ura. Ezért most itt bennünket nem ér különösebb üldöztetés. Úgy látjuk, hogy azért jelenlegi korszakban itt Magyarországon szépen élhetik a keresztények az életüket. Istennek legyen hála! Tehát nem arról van szó, hogy mi kívánjuk azt, hogy üldöztetés történjen.

De lényeges része a hitünknek, hogy amikor Jézushoz tartozunk, akkor számíthatunk az üldözésre is. Miért? Azért, mert Jézus kihívta egy végső harcra a gonosz lelkeket. A gonosz lelkeket, akik láthatatlanok. De olykor nagyon láthatóvá tudnak válni az emberek által. Hiszen mi emberek vagyunk azok, akik sokszor kaput nyitunk a rossz előtt. Lehet, hogy akarva, lehet, hogy akaratlanul. Lehet, hogy tudva, lehet, hogy tudatlanul kaput nyitunk. Jézus neve bezárja a gonosz lélek előtt a kaput. Kinn marad a külső sötétségben, ahol számára nincs menekvés. Tulajdonképpen önmagát zárta ki az üdvösségből. De azok is kizárhatják magukat, akik a sátán oldalán maradnak, akik megátalkodnak a bűnben. Ugye valószínűleg mondhatjuk joggal, bizalommal, bizonyossággal, hogy nem mi vagyunk azok, akik megátalkodunk a bűnben. Hiszen nekünk ott van az a meggyőződésünk, hogy jövünk, imádkozunk, igyekszünk szabályos életet élni emberileg.

De hogyha azt mondanám, hogy melyikünk tud magasabbra ugrani a Naphoz. Mindenki azt mondaná, hogyha éppen Szergej Bubka, az egyik magasugró, magasabbra is ugrik nálam pár méterrel, de ő is visszaesik. A Naphoz képest mindenki ugyanolyan magasra tud ugrani a Föld szintjére. Tehát nem mondhatjuk pusztán azt, hogy jó-jó, Jézus figyelmeztetése az másoknak szól, a nagy bűnösöknek. Azoknak, akik megátalkodnak, akik másokat üldöznek. Mint például, ahogy az ókorban volt Néró, a császár, aki máglyán elégette a keresztényeket és lakomákat rendezett. A keresztények, ahogy elégtek a máglyán, az a láng volt a világosság a lakomán. Ez megtörtént.

De hogy ne menjünk ilyen messzire. Magyarországon néhány évtizeddel ezelőtt még súlyosan büntették azt, aki a hitét gyakorolta. Azonban, hogyha valaki mélyen belemegy Jézus nevének megismerésébe és ennek a névnek, ebben a névben rejlő erő gyakorlati alkalmazásába, akkor már más lesz a helyzet. Egy látszólag békés politikai helyzetben is. Miért? Azért, mert a sátán el tudja altatni a lelkiismeretünket. Lehet, hogy a kapitalizmus sokkal nagyobb kísértés, mint a kommunizmus. Mert a kapitalizmusban ott van az a fogyasztói lelkület, hogy mindenből van ezerféle. Ezeféle ízű fogkrém. Ezer féle illatú parfüm. Ebben a nagy választékban Jézus is, a hit is egy a sok közül. Azonban, ha valaki azt mondja, hogy egyetlen a sok fölött, akkor már megmozdulnak a sátáni erők, hogy: „Hogy, mi az?”

Picit nézzük meg, hogy mit jelent Jézus neve. Jézus neve nem csak azt jelent, hogy egy konkrét személy, hanem mindaz, amit ő képvisel. Az igazság, a hűség, a tiszta szerelem, az alázat, a megtérés Istenhez. Innentől kezdve, aki ezekben a dolgokban kitart, már találkozni fog az üldöztetéssel. Hiszen egyébként miért indítana a sátán gyűlölethadjáratot, hogyha nem látja azt, hogy az ő birodalmát valaki veszélyezteti? Akkor még felhívná a figyelmet arra, hogy ő ott munkálkodik. Sátán szeret rejtettségben dolgozni. Nem akarja, hogy leleplezzék a munkáját. De mindenki, aki Jézus nevének erejét képviseli, az felhívja önmagára a figyelmet. S valamilyen módon kihívja a gonosz lélek gyűlöletét. Persze ok nélkül is támad. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők. Ez különösen is szörnyű gondolat. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok. Némelyeket meg is ölnek. Örömhír, evangélium és mégis ennyire radikális dolgokról van szó. Hallottunk-e már Szent Borbáláról? Valaki mondta, Szent Borbála bányászok védőszentje. Szent Borbálát a saját apja fejezte le a hite miatt, Jézus miatt. Elég kemény szituáció. De megtörténhet ugyanez más formában, hogy a szülők kiszolgáltatják a gyermekeiket. Nem biztos, hogy ilyen nyíltan.

Papi találkozókon az elmúlt hetekben több helyen voltam és többször előkerült az a téma, hogy ötven évvel ezelőtt, a hatvanas években, kommunizmus idején a pécsi egyházmegyének négyszázharminc papja volt. Négyszázharminc! Most olyan hetven körül van. Ez azt jelenti, hogy hatodára csökkent negyven-ötven év alatt. Hatodára csökkent. Tapasztalom azt sokszor katolikus családokban is, hogy ha látják a szülők a gyereken azt, hogy picit komolyabban elindulna a hit útján, akkor valahogy visszafogják. Ne ministráljon azért olyan túl sokat. Még táborokba is akar menni. Nehogy pap legyen belőle! Mi lesz? Nem lesz nekem unokám. Tehát hogyha valaki komolyan el akarja kötelezni magát Jézus mellett, akkor a közösségen belül is a sátán titokzatos módon, de oda-oda szúr neki. Mit szenteskedsz? Mit akarsz te annyira? Maradj inkább itthon! Ezt lehet, hogy valaki megkapja saját házastársától is. Maradj inkább itthon! Minek mész oda, megbolondultál? E mögött mi van? Birtoklásvágy, hogy ez az ember az enyém. Az én gyerekem, én férjem, én feleségem. Engem szeressen jobban és ne az Istent!

Ez volt a döbbenetes, amikor Néró császár azt kívánta, mindenki őt imádja. Jöttek a keresztények, akik nem lázadták. Nem akarták megdönteni Nérónak az uralmát. Csak éppen nem Nérót szerették a legjobban, hanem a Názáreti Jézus Krisztust. Innentől kezdve már nem voltak hajlandók a bálványimádásra. Nem engem kellene, hogy mindennél jobban szeressen? Hoppá! Meglepődnél, ha a gyereked, unokád nem téged szeretne a legjobban? Itt már bejön a képbe a generációk közötti ütközés is. Hiszen Jézus neve, mondtam, hogy nem csak egy személyt jelent konkrétan, hanem mindazt, amit ő képvisel. Hűség, tisztaság, szerelem, tiszta szerelem, alázat, egy újnak a felépítése. Ha egy fiatal valami újat akar építeni, lehet, hogy az idősek visszahúzzák. Jó minden így, és akkor nem történik semmi. Ez baj. Jézus meg akar újítani minket, táncra perdíteni. Komolyan, ez nem vicc! Ámen!

Imához szentírási részlet: A rézkígyó (Számok 20,1-9)

Szekszárd, Nagydorog, Sejttalálkozó, 2019. november 13. lejegyezte: Kárpáti Angéla, meghallgatható: 

 

Kérdések a reflexióhoz:

  1. Melyik gondolatot viszed el magaddal erre a hétre ebből a prédikációból?
  2. Milyen családi konfliktusod volt már Jézus miatt? 
  3. Milyen gyümölcsöt hozott már a családodban az, hogy nyíltan megvallottad Jézust?
Szeretettel: Péter atya

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Meghallod a szavam, kedves Ferenc pápa?

Kedves Ferenc pápa! Örülök, hogy te vagy a pápa! Jézus nagyon szeret téged és csodálatos terve van veled! Hadd mutatkozzak be egy kicsit! Cseh Péter Mihálynak hívnak. 37 éves vagyok, 10 éve római katolikus papként szolgálok. Hálás vagyok ezért, és szeretem a katolikus Egyházat! Papi jelmondatom: „Nyújtsd ki a kezedet!” (Márk 3,5) Magyarországon élek, ahol készülünk a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Épp ezekben a hetekben tartottuk volna eredetileg, de te úgy döntöttél, hogy fussunk neki inkább egy év múlva! Adja az Úr, hogy sikerüljön! A pécsi egyházmegye papja vagyok. 2020. augusztus 5-e óta Szabadszentkirályon plébániai kormányzóként szolgálok, mert ide küldött a pécsi egyházmegye apostoli kormányzója, Dr. Udvardy György veszprémi érsek úr. Összesen 14 kis település népe van rám bízva, hogy imádkozzak értük és hirdessem nekik az örömhírt. Az elmúlt egy hónapban sok öröm és sok nehézség közepette megkezdtem itt ezt a szolgálatot. Hála a Feltámadt Jézus Krisztusnak, m

Ismered a megbocsátás 5 lépcsőfokát?

A megbocsátás és a bocsánatkérés kegyelme Jézus Krisztus megváltó kereszthalálának legnagyobb gyümölcse. Ó, milyen sokat elmélkedtek már erről a szentek kétezer év alatt! Nagyon sok csodát megéltem már ezzel az egyszerű kis imával kapcsolatban. Hittel imádkozd végig mindenkiért, aki csak eszedbe jut! A kipontozott részbe mondd be a személyt, aki megjelenik elméd képernyőjén. Bárki lehet az, akár élő, akár elhunyt lélek. Az is fontos, hogy hangosan mondd ki, bízva a KEGYELEM erejében! Jó, ha megismétled, addig, amíg fel nem puhul a szíved a bűnbánat öröme és kegyelme hatására. Aki szeretne jó könyvet olvasni, a bűnbánat, kiengesztelődés, megbocsátás erejéről, annak szívből ajánlom Basilea Schlink: Bűnbánat - örömteljes élet; illetve ugyanez a szerző Győzelem a bűn felett című könyvét. Azt hiszem a témába vág még Neal Lozano: Eloldozva című könyve is a keresztény szabadító szolgálatról. A megbocsátás lépcsőfokai: Én megbocsátok: Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ……. testvérem

Végül is mire jó ez az egész cölibátus dolog?

Kis tacskó voltam 2004. február 15-én, amikor elsőéves kispapként felkértek, hogy írjak egy cikket a cölibátusról a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatók által szerkesztett újságjába. Akkor ilyen szépen gondoltam a dolgot: Gondolatok a cölibátusról "Nem mindenki érti meg ezt a dolgot." (Mt 19,11) "Fiam, itt az idő, hogy megnősülj! Miért nem keresel már magadnak valakit?" Ki az közülünk, akinek ismeretlenek ezek a gondolatok? Senki. Mindenki találkozott már ezekkel a közhelyekkel a házasság, a családalapítás kapcsán. Van valami ebben a gondolkozásban, ami megsért bennünket. Nem lehet azt mondani, hogy "eljött az ideje a házasságnak", mert ha így tennénk, akkor csak vakon engedelmeskednénk a kényszernek. Miért a házasságról kezdtem el beszélni, ha a cölibátus a témám? Azért, mert úgy gondolom, hogy a két életállapotot nem érthetjük meg egymás nélkül. Mindkettőnél a szabad, felelősségteljes elköteleződés van a középpontban. Mindkettőnél a

Melyik képességedre vagy a legbüszkébb?

Mindegyikünknek külön feladatot ad Márk evangéliuma 13,33-37 Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok! Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Az adventi időszak központi témája a várakozás, a remény felkeltése. Egyértelmű, hogy a középpontban az van, hogy várjuk a kis Jézus megszületését. Nagyon sok szemlélődési lehetőséget ad ez az időszak. Szemléljük a Szűzanyát, az ő hitét. Ugyanakkor szemléljük azt is, hogy az Úr második eljövetelére hogyan készít fel minket az evangélium. A mai evangéliumnak is a központi témája ez

Miből születik az igazi öröm?

Máté evangéliuma 11,2-11 Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!” Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták: ’Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted.’ Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem tá