Ugrás a fő tartalomra

Mi lenne, ha mindent elveszítenél?Amikor semmivel sem rendelkezünk, akkor vagyunk képesek mindenre

Lukács evangéliuma 16,1-13

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.
Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával – hangzott a válasz. Fogd adósleveledet – mondta neki –, és írj nyolcvanat.
Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.  Ezek az evangélium igéi!

Kedves Testvérek!

Szilveszterkor barátainkkal tartottunk egy lelkigyakorlatot most már nyolcadik alkalommal.  Ezen a lelkigyakorlaton választottunk egy olyan témát az egyik napra, hogy: A hit és a pénz egysége.  Ez a történet is szóba került. Ezt a délelőttöt én vezettem le. Nagyon jól sikerült, magam is nagyon sokat készültem rá és nagyon élveztem az egész délelőttöt. Négy csoport volt. Adtam nekik olyan feladatot, hogy ezt a történetet fordítsák le mai nyelvre. Először meglepődtek, hogy mire gondolok, de utána nagyon jó dolgok sültek ki belőle. Megígértem nekik, hogy ha jól tudják lefordítani mai nyelvre, akkor annak idején majd felolvasom egy prédikációban, mintha az lenne a napi evangélium. Most eljött ennek az ideje. Mielőtt felolvasnám, annyit, hogy Jézus, amikor mondta ezeket a példabeszédeket a maga idejében, akkor az evangélisták annyit jegyeznek meg, hogy a nép elragadtatással hallgatta. Részletesen azt nem írták le az evangélisták, hogy ott az emberek mit gondoltak, mit mondtak, mit éreztek. De én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor volt olyan, hogy az emberek hangosan felnevettek. Vagy a tékozló fiúnál volt olyan, aki hangosan elsírta magát. Tehát úgy magukra éreztek. Jézus példabeszédei felrázták az embereket. Volt benne humor is, volt benne mélység, szomorúság. Egy szó, mint száz, megdöbbentő és olykor mulatságos is. De pont ezáltal, Jézus jó humora által, Istenhez közelebb vitte az embereket. Ennyi bevezető után halljuk, hogy hogyan fordította le az egyik csoport.

„Egy üzletembernek volt egy menedzsere. Az üzleti partnerei jelezték az üzletembernek, hogy a menedzser lenyúlja a pénzét. Meghívta menedzserét egy munkaebédre, ahol elszámoltatta. A menedzser gondolkodott mit: csináljak? Fizikai munkát nem tudok végezni, csöves nem leszek. Megvan már, mit teszek, ha kirúgnak. Meghívta ügyfeleit egyenként a pincéjébe. Mennyivel lógsz a cégünknek? Százmilliót érő kötvénnyel, mondja. Egyezzünk meg ötvenben. Másikat is meghívta és megkérdezte tartozása felől. Te mennyivel lógsz a cégnek? Százmilliót érő részvénnyel. Akkor kibulizzuk nyolcvanra. A cég vezetője megdicsérte a menedzsert, hogy nagyon jó fej. A mai ember furmányosabb manapság a keresztényeknél.”

Mit szólunk hozzá? Nem rossz, igaz? A konklúzió a végén, hogy a mai ember furmányosabb manapság a keresztényeknél. Tehát ez volt, ami Jézus példabeszédének a végkicsengése, hogy egy olyan ember, aki esetleg nem templomba jár, nem hívő, de a maga módján nagyon tud ügyeskedni azért a dologért, az lehet, hogy Isten szemében is egy értékesebb ember, abból a szempontból, hogy beleadja minden képességét. Bennünket sokszor megkísért az, hogy Istennek az is jó. Istennek minden tetszik. Végül is Isten a szeretet. Nem baj, hogy nem olyan túl jó munkát adunk ki a kezünk közül, ha nem adunk bele mindent. Mi ez a történet? Nyilván első sorban nem arra mondta Jézus, hogy most egy menedzseri továbbképzést akart volna tartani, hanem hívő életre akarta az embereket meghívni. Bennünket is arra akar hívni Jézus, hogy egyre mélyebben gondoljuk át a hitünket. Mennyire adjuk bele a képességeinket? Ez a hamis intéző ravaszul, ügyesen, de beleadta és megdicsérte őt az okosságáért. Mindenkinek vannak képességei, talentumai. Mennyire adjuk ezt bele a hitünkbe? 

Most nézzük meg, hogy mi is történt itt ekkor az elszámoltatásnál ezzel a hamis intézővel. Az első pillanat az, hogy azért pánikba esik. Mi lesz velem? Mitévő legyek? Gondolkodik, magába száll. Az első pillanat az a pánik. Mi lesz velem? Ez mutatja azt, ez az első lépés, hogy valódi bajban van. Élet-halál szituáció, valódi baj. Komoly a helyzet. Nem arról van szó, hogy ő jó intézőként, hogy külföldi bankokba el tudott volna menekíteni pénzeket. S miután kirúgják, majd utána már örül is, hogy kirúgták, mert azokban a szigetvilágokban tudja élvezni a félre rakott pénzeket. Nem erről van szó. Valódi bajban van. Azt mondja: Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek, mitévő legyek? Tehát magába száll.

Az egész evangéliumon végig vonul ez a számadás, az ítélet. Jézus a Márk evangéliumban úgy kezdi a beszédeit, hogy itt az idő. Itt az idő, térjetek meg, tartsatok bűnbánatot! Fel kell ébredni. Karl Barth, híres teológus azt mondja, hogy a legnagyobb bűn a közöny. A közönyös ember csak addig közönyös, amíg el nem veszik tőle a közönyét. A közönyhöz ragaszkodik. Nem arról van szó, hogy a közönyös ember az teljesen hideg és közömbös. Ő ahhoz az állásponthoz ragaszkodik, hogy ne mondjon véleményt. Közönyös. Engem nem érdekel, de ahhoz viszont ragaszkodik, hogy őt ne érdekelje a dolog. Ha ezt elveszik tőle, akkor már nem lesz közönyös. Ha egy közönyös ember kap egy pofont, akkor azonnal mérges lesz. Már nem lesz közönyös, hanem mérges, mert nem akar még egy pofont kapni. Jézus azt akarja, hogy szembesüljünk a problémáinkkal. Fel kell ébrednünk. Itt az utolsó óra, hogy felébredjünk az álomból.

A második lépés az őszinte önismeret. Ő azt mondja, hogy kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tehát beismeri azt, hogy mire képes és mire nem. Nyilván itt is a hívő életre vonatkoztatva Jézus bennünket is el akar számoltatni. Mit hallok rólad? Adj számot! Templomba járónak tartod magadat és ilyen vagy? Tarts lelkiismeret vizsgálatot, bűnbánatot! Ez egy krízis helyzet. A krízis azt jelenti, hogy nyomás alatt. Meg van vizsgálva a hited. Ebben a helyzetben ez a hamis intéző egyre jobb döntéseket hoz, hogy ha megfigyeljük. Az első lépés az, hogy magába száll. A második az, hogy kimondja azt, hogy mire képes, mire nem. Tudom, hogy velem van a baj. Nekünk is magunkba kell szállni. Ne azt mondogassuk, hogy jól van, velem azért minden rendben van. Baj van velem. Nem tudok jól imádkozni, függőségeim vannak, elkalandozok a szentmisén. Tehát baj van. Az az ember tud fejlődni, aki ki tudja mondani azt, hogy miben akar tovább lépni, miben lassú. Mi az, amiben nekem kell változtatnom? Nem a szomszédnak, nem a főnökömnek, nem a kormánynak, nem az időjárásnak, hanem nekem. S ekkor jön a harmadik lépés, hogy ez az ember cselekszik. Cselekszik, elindul, mozog, eszébe jut, tudom, már mit teszek. Odamegy, beszél azokkal az emberekkel. Aztán odamegy egy másikhoz, elmondja neki, hogy mit csináljon. Üljünk le. Igaz, hogy csal, igaz, hogy egy újabb bűnt csinál, de ebben benne van az, hogy megteszi azt, amit meg tud tenni. Már nem a saját zsebére csal, hanem más zsebére. Okos, cselekszik. Ma cselekednem kell, most kell változtatnom. Függőségek, lehetne sorolni a cigitől kezdve, a tv függőségig. Valakinél egész éjszaka megy a tv. Vagy reggel már az az első dolga. Zajban élünk, mert félünk a csendtől. Jézus azt mondja: Velem vagy nélkülem. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Ez az ember cselekszik. Megdicséri Jézus, az okosságát.

Honnan indult ki ez a dolog? Honnan indult ki, hogy megkérdezte a gazda, hogy mit hallottam rólad? Most rólad, mit hall Jézus? A gonosz lelkek éjjel nappal ott vannak melletted. Az ördögök figyelik, hogy hol vétkezel. Jób könyve úgy kezdődik, hogy bevádolja a gonosz lélek Jóbot az Istennél. Maga Jézus is mondja, hogy a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Téged is kikér a sátán Istentől, hogy megrostáljon. Mit hall Jézus rólad az ördögtől? Adj számot a hitedről. S ekkor, amikor rájön ez a hamis intéző, hogy nincs semmije, hogy mi lesz. Abban az időben még nem volt társadalombiztosítás, szociális háló, nyugdíj, hogy jó, majd ha kirúgnak, vagy valami lesz, majd elevickélünk a segéllyel. Nem! Nagyon szegény világ volt Palesztinában, Jézus korában. Nem tudta, hogy mitévő legyen. Az első pillanatban mindent elveszít. Emiliano Tardif karizmatikus pap mondja a következőt: "Amikor semmivel sem rendelkezünk, akkor vagyunk képesek mindenre. Az Öröklét zarándokai vagyunk. Akik mindig ideiglenesen felvert sátraikban pihenik ki fáradalmaikat és mindig készen állnak arra, hogy retúrjegy nélkül utazzanak bárhova."

Kedves Testvérek! Ebben a pillanatban most, miben akarsz megtérni? Miben akarsz változtatni. Azt mondja neked Jézus: Mit hallok rólad? Templomba járó vagy és nem jársz gyónni? Templomba járó vagy és nem imádkozol? Templomba járó vagy, de nem olvasod a Bibliát? Templomba járó vagy, de szeretetlen vagy, sőt még büszke is vagy? Lehetne sorolni. Nyilván mindenkinek a saját lelkiismeretét kell megvizsgálni a Szentlélek fényében. Az ördög ezt mindet sorolja-sorolja. Persze az ördög nem segít neked a lelkiismeret vizsgálatban. Jézus azért mondja ezt a példabeszédet, hogy felébredj. S ekkor, amikor észreveszed azt, hogy igen, bűnös vagyok, nincs semmim. Ha Jézus azt mondaná, hogy nem jöhetnél többé a templomba, akkor mindent elveszítenél. Valóban így van ez? Komolyan? Jézus azt mondaná: Mit hallok rólad? Szégyent hozol rám, az én nevemre az ördög előtt. Térj meg!

Kedves Testvérek! Ez egy nagy lehetőség. Mert amikor semmivel sem rendelkezem, amikor beismerem azt, hogy igen, idejutottam a bűnömmel. Amikor semmivel sem rendelkezünk, mondja Tardif atya, akkor vagyunk képesek mindenre. Amikor a függőségekben, amikor az ember tényleg valamiben ott van, és azt mondja: Igen, nem tudok innen tovább, akkor Jézus ott áll és segít. Látjuk, hogy ez az ember fel tud állni, az eddigi logikáját használva. Eddig magának csalt, most másnak csal. Nem arról van szó, hogy Jézus valami lehetetlent kér tőled. Már százszor próbáltam, nem sikerült, inkább ráhagyom. Azt kéri, gondolkodj, szállj magadba. Sikerülni fog. Mert amikor az ember magába száll, akkor az történik, hogy a Szentlélek tüze felébred. Egy lépést teszel Isten felé és Ő ezer lépést tesz feléd. Az öröklét zarándokai vagyunk, akik mindig ideiglenesen felvert sátraikban pihenik ki fáradalmaikat.

Kedves Testvérek! Jézus nem csak figyelmeztet, hogy mit hallok rólad, nem maradhatsz tovább hívő. Mondjuk tovább, Jézus bátorít is és megdicsér, amikor felismered, hogy Ővele bármire képes vagy. Ámen!

Imához szentírási részlet: Mózes és a vének (Számok 11,24-30)

Szekszárd, Nagydorog, Sejttalálkozó, 2019. szeptember 18. lejegyezte: Kárpáti Angéla
Kérdések a reflexióhoz:
1.      Melyik gondolatot viszed el magaddal erre a hétre ebből a prédikációból?
2.      Miben hív megtérésre téged mostanában az Úr?
3.      Tudsz-e úgy nézni a házadra, otthonodra, családodra, hogy az csak egy ideiglenesen felvert sátor? És tudsz ott pihenni?
Szeretettel: Péter atya

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Meghallod a szavam, kedves Ferenc pápa?

Kedves Ferenc pápa! Örülök, hogy te vagy a pápa! Jézus nagyon szeret téged és csodálatos terve van veled! Hadd mutatkozzak be egy kicsit! Cseh Péter Mihálynak hívnak. 37 éves vagyok, 10 éve római katolikus papként szolgálok. Hálás vagyok ezért, és szeretem a katolikus Egyházat! Papi jelmondatom: „Nyújtsd ki a kezedet!” (Márk 3,5) Magyarországon élek, ahol készülünk a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Épp ezekben a hetekben tartottuk volna eredetileg, de te úgy döntöttél, hogy fussunk neki inkább egy év múlva! Adja az Úr, hogy sikerüljön! A pécsi egyházmegye papja vagyok. 2020. augusztus 5-e óta Szabadszentkirályon plébániai kormányzóként szolgálok, mert ide küldött a pécsi egyházmegye apostoli kormányzója, Dr. Udvardy György veszprémi érsek úr. Összesen 14 kis település népe van rám bízva, hogy imádkozzak értük és hirdessem nekik az örömhírt. Az elmúlt egy hónapban sok öröm és sok nehézség közepette megkezdtem itt ezt a szolgálatot. Hála a Feltámadt Jézus Krisztusnak, m

Ismered a megbocsátás 5 lépcsőfokát?

A megbocsátás és a bocsánatkérés kegyelme Jézus Krisztus megváltó kereszthalálának legnagyobb gyümölcse. Ó, milyen sokat elmélkedtek már erről a szentek kétezer év alatt! Nagyon sok csodát megéltem már ezzel az egyszerű kis imával kapcsolatban. Hittel imádkozd végig mindenkiért, aki csak eszedbe jut! A kipontozott részbe mondd be a személyt, aki megjelenik elméd képernyőjén. Bárki lehet az, akár élő, akár elhunyt lélek. Az is fontos, hogy hangosan mondd ki, bízva a KEGYELEM erejében! Jó, ha megismétled, addig, amíg fel nem puhul a szíved a bűnbánat öröme és kegyelme hatására. Aki szeretne jó könyvet olvasni, a bűnbánat, kiengesztelődés, megbocsátás erejéről, annak szívből ajánlom Basilea Schlink: Bűnbánat - örömteljes élet; illetve ugyanez a szerző Győzelem a bűn felett című könyvét. Azt hiszem a témába vág még Neal Lozano: Eloldozva című könyve is a keresztény szabadító szolgálatról. A megbocsátás lépcsőfokai: Én megbocsátok: Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ……. testvérem

Miből születik az igazi öröm?

Máté evangéliuma 11,2-11 Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!” Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták: ’Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted.’ Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem tá

Végül is mire jó ez az egész cölibátus dolog?

Kis tacskó voltam 2004. február 15-én, amikor elsőéves kispapként felkértek, hogy írjak egy cikket a cölibátusról a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatók által szerkesztett újságjába. Akkor ilyen szépen gondoltam a dolgot: Gondolatok a cölibátusról "Nem mindenki érti meg ezt a dolgot." (Mt 19,11) "Fiam, itt az idő, hogy megnősülj! Miért nem keresel már magadnak valakit?" Ki az közülünk, akinek ismeretlenek ezek a gondolatok? Senki. Mindenki találkozott már ezekkel a közhelyekkel a házasság, a családalapítás kapcsán. Van valami ebben a gondolkozásban, ami megsért bennünket. Nem lehet azt mondani, hogy "eljött az ideje a házasságnak", mert ha így tennénk, akkor csak vakon engedelmeskednénk a kényszernek. Miért a házasságról kezdtem el beszélni, ha a cölibátus a témám? Azért, mert úgy gondolom, hogy a két életállapotot nem érthetjük meg egymás nélkül. Mindkettőnél a szabad, felelősségteljes elköteleződés van a középpontban. Mindkettőnél a

Melyik képességedre vagy a legbüszkébb?

Mindegyikünknek külön feladatot ad Márk evangéliuma 13,33-37 Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok! Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Az adventi időszak központi témája a várakozás, a remény felkeltése. Egyértelmű, hogy a középpontban az van, hogy várjuk a kis Jézus megszületését. Nagyon sok szemlélődési lehetőséget ad ez az időszak. Szemléljük a Szűzanyát, az ő hitét. Ugyanakkor szemléljük azt is, hogy az Úr második eljövetelére hogyan készít fel minket az evangélium. A mai evangéliumnak is a központi témája ez