Ugrás a fő tartalomra

Mennyire ismered Jézus nevének hatalmát?
Jézus nevére megmozdul a lelkünk

Lukács evangéliuma 18,1-8
Abban az időben: Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt: Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver. Az Úr így szólt: Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Ezek az evangélium igéi!

Kedves Testvérek!

Azt hallottuk az evangéliumból, hogy Jézus egy példabeszédben rejti el önmagát. Mert az az igazság, amit követel magának az özvegyasszony, az az igazság maga Jézus Krisztus. Amikor ez az özvegyasszony követelte az igazát, akkor tudta, hogy mi az igazság, tudta, hogy mi a hazugság, tudta, hogy ki a bíró és tudta, hogy ki az ellenfele. Tudta, hogy mi ez az egész helyzet és győzött.

Azt mondta Nick Vujicic, akinek, tudjátok nincs karja, lába. Azt mondta Pécsen a saját fülemmel hallottam, hogy vívódott gyerekkorában. Öngyilkos akart lenni. Feltett egy kérdést, hogy: „Ha nem tudom mi az igazság, honnan fogom tudni, hogy mi a hazugság?” Nagyon sokszor úgy vagyunk mindannyian, mint ahogyan megtörtént velem az új szolgálati helyemen. Telefonhívást kaptam. Ülök nyugodtan a szobámban, felveszem, kristálytisztán hallom a bejövő hangot. Maga természetességével, nyugodtan nem kiabálva el kezdek válaszolni, itt vagyok. Akkor szinte minden esetben azt mondják, hogy jaj, de rosszul hallak. Egymástól függetlenül mondják ezt, nem náluk pattog a labda. Rájöttem arra, hogy ilyenkor fel kell kelnem. Abban a pillanatban felállok, fél méterre arrébb lépek és egy bizonyos ponttól kristály tisztán hallják. Ezt a hasonlatot és az első gondolatsort összekapcsolva, úgy vagyunk, hogy sokszor egy lavór van a fejünkön és egy lavór alól beszélünk. Most eljátszom nektek. Ne ijedjetek meg. Valamit mondani fogok ide a mikrofonba, remélem, nem fogjátok érteni, de érthető dolgot fogom mondani. Hallottátok? Értettétek? Hallottátok, de nem értettétek. Azt mondtam, hogy: Képzeljétek el százhetven kilóméterről jöttem és nagyon nyomtam a gázt és alig bírtam ki, hogy ne nyomjam teljesen a maximumra.

Karizmatikus találkozóra mentünk és dicsőítettünk a buszon. Énekeltünk, Alleluja. Véget ért az ének és azt mondom. Kedves Testvérek! Mit jelent az a szó, hogy Alleluja? Mondtak mindent, csak azt nem, amit jelent. Elárultam nekik, hogy azt jelenti, hogy Alleluja, Hallelu Jahve, ennek a rövidítése: Dicsérd Istent!

Azt mondja Szent Pál apostol a Korinthusiaknak írt első levelében, hogy „ha nem ismerem a szó jelentését, akkor idegen leszek annak, aki beszél, és a beszéde is idegen lesz számomra”. (14,11) Remélem, még tudtok követni. Hallottuk azt, azt mondta Szent Pál: „Hirdesd az evangéliumot. Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan, hirdesd az igét!” (2Tim 4,2) Miért mondhatta ezt Pál, ennyire nekifeszülve, ennyire lelkesen? Azért mert tudta, hogy mi az evangélium. Tudta, hogy az evangélium az egyetlen orvosság a társadalom minden bajára. Ezt egészen biztosan tudta.

Napokban kaptam egy szénmonoxidjelző készüléket. Nagyon komoly leírása van. Minden mondata annyira határozott, hogy komolyan vettem. Látszik, hogy nem viccelnek ezzel a kérdéssel. Példákat is hoznak. Oda van írva, hogy 320 egységnél, három órán belül hányás lesz. 600 egységnél, két óra múlva hányás. 1200 egységnél, egy óra hossza után hányás, három óra hossza múlva után rosszullét, kórházba kell szállítani. 1800 egységnél, egy óra múlva rosszul lét, másfél óra múlva halál. 6000-nél az van, hogy tizenöt percen belül halál. Ilyenkor 6400 egységnyi szénmonoxidot szív be az ember. Egészen konkrétan tudták, akik írták azt a papírt, meg elkészítették ezt a készüléket, hogy ez nem vicc. Az élet és halál kérdése a szénmonoxid készülék.

Kedves Testvérek! Itt van a szénmonoxidjelző készülék, ami sípol. Bekapcsoltam a testgombját ennek a készüléknek, és olyan erős hangot adott ki, hogy szinte éreztem, hogy már majdnem halláskárosodást okoz. Azt hiszem arra a legmélyebben alvó is felébred. Úgy akarok most hozzátok beszélni, hogy akinek teljesen be van dugulva a füle, és amikor azt mondom, hogy Isten a Szeretet, ő magában azt hallja: Persze Isten a Szeretet. Tegnap halt meg az apám. Persze, Isten a Szeretet. Most rúgtak ki a munkahelyemről. Én azt mondom ide a mikrofonba, hogy Isten a Szeretet és ezt te nem hallod. Te, ezt nem érted. Lehet, nem biztos. De olyan mélyen nem biztos, hogy átlátjuk, mint ahogyan Jézus átlátja. Mint ahogy Jézus tapasztalta, mint ahogy Jézus engedte, hogy a Mennyei Atya őt szeresse. Halljuk a szavakat, de nem látjuk, nem értjük, nem tapasztaljuk a jelentésének a hatását. Hogy ha azt a szénmonoxidjelző készüléket nem megfelelően helyezem el, nem odarakom, nem élesítem be, nem húzom ki, akkor nem használ semmit. Úgy meghalok, mint a pinty. Tudjátok, hogy mi az a pinty? Én nem tudom, de szoktuk mondani. Madár? Oké, most már tudom. Azt hittem, az egy hal. Az a hal az a ponty, ugye? Na, most, pinty vagy ponty! Jézus!

Amikor két évvel ez előtt felolvastam a János evangéliumot, egy húzóra. Azt hiszem az italt is, a pálinkát is egy húzóra szokták. Egy húzóra felolvastam a János evangéliumot Pécsen, a Széchenyi téren. Volt egy olyan pont, amikor olvastam a szöveget, jöttek-mentek az emberek. Volt, aki megállt egy-két percre, vagy tíz percre. Elég hideg volt és olvasom a János evangéliumot, haladok a szöveggel. Egyszer csak jött egy sugallat a szívembe, hogy a következő mondatba, ahova nyelvtanilag beleillik, illesszem be azt, hogy Jézus. Olvasom, egy picit most imitálni fogom. Tehát olvasom a János evangéliumot. Tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézushoz egész közel foglalt helyet. Olvasom, olvasom, és a következő mondatban itt van, hogy Simon Péter intett neki, hogy kérdezze meg, ki az, akiről beszél. Előre szaladt a tekintetem és hallgattam a Szentlélek hangjára és úgy bemondtam, nem tudom, hol tartottam. De valahogy így játszódott le. Simon Péter intett neki, hogy kérdezze meg Jézust, ki az, akiről beszél. Ezt persze nagyon hangosan mondtam. Nem volt olyan jó mikrofon, mint itt most. Abban a pillanatban a két fiatal, aki ott sétált, megállt. Arra a szóra, hogy Jézus, abban a pillanatban megálltak, felém fordultak és tíz percig hallgattak. Egészen konkrétan megtapasztaltam azt, hogy Jézus nevét minden egyes emberi lélek megérzi. Nem biztos, hogy érti teljesen. Senki nem érti teljesen, hogy mit jelent ez a csodálatos név, hogy Jézus. Isten megszabadít! Jézus! Ezt érti a lelked. Mert úgy vagy megteremtve, hogy erre a névre, erre a szóra megmozdulj. Jézus! Megmozdul benned valami. Jézus! Jézus! Tudjátok, nekem nem kell mikrofon ehhez. Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! „Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki, bár Isten alakjában létezett, tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv vallja,, hogy »Jézus Krisztus az Úr!« az Atyaisten dicsőségére.” (Filippi 2,5-11) Ámen!

Jézus nevére hajoljon meg minden térd. A sátánnak van térde. Tudod, mit akar? Hogy a térde benne legyen a te szádban és kitapossa a te összes fogadat. Ezt akarja. Ennek én tökéletesen az ellenkezőjét akarom, hogy az én térdem legyen a sátán szájában és kitapossam az összes fogát. Hogy Jézus nevére elhidd azt, hogy Isten tényleg szeret téged. Hogy nem hagyott el, hogy végtelenül szeret. Hogy az összes angyalát elküldi, hogy a legkisebb lépésedet megóvja. Hidd el! Még jobban, mint eddig, mert tudom, hogy hiszed. Másként talán nem is lennél itt. Talán nem is élnél. De hidd el még jobban! Hidd el még jobban! Hidd el még jobban! Jézus nevének erejével menj szembe minden rosszal! Jézus Vére által repüljünk be a mennyországba! Ne kullogjunk Jézus után, hanem kövessük futva! „Megtaláltam, akit szeret a lelkem.” (Énekek éneke 3,4) Futok utána, mert megragadott, mert nem tudok mást. Jézus nevére élj, még jobban, mint eddig. Még erősebben, még tisztábban. Jön a kísértés, jön a betegség. Parancsolj! Parancsolj a betegségnek! Parancsolj! Parancsolj a sátánnak és ne félj! Ne félj, mert veled van a Világ Ura! Azt mondta Jézus: Nekem adatott minden hatalom égen és földön és ezzel a hatalommal küldelek téged. Semmi nem állhat neked ellen. Szeress és tégy, amit akarsz, mondja Szent Ágoston. Mit jelent ez? Ha szeretsz, nem fogsz lopni. Ha szeretsz, nem fogsz gyűlölködni. A Tízparancsolatot így kéne lefordítani. Nem úgy, hogy ne lopj. Pontosabb fordítása az, hogy ha szeretsz, nem fogsz lopni. Nem tudsz, eszedbe sem jut. Istennek eszébe sem jut, hogy ne szeressen téged. Ámen!

Imához szentírási részlet: Mózes és az Úr beszélgetése (Számok 14,5-20)

Szekszárd, Nagydorog, Sejttalálkozó, 2019. október 16. lejegyezte: Kárpáti Angéla
Kérdések a reflexióhoz:
1.      Melyik gondolatot viszed el magaddal erre a hétre ebből a prédikációból?
2.      Te hogy értelmezed Szent Ágoston mondatát? „Szeress és tégy, amit akarsz!”
3.      Szereted Jézus nevét? Mit jelent neked az Ő neve? Van a nevével kapcsolatban különleges tapasztalatod?
Szeretettel: Péter atya

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Meghallod a szavam, kedves Ferenc pápa?

Kedves Ferenc pápa! Örülök, hogy te vagy a pápa! Jézus nagyon szeret téged és csodálatos terve van veled! Hadd mutatkozzak be egy kicsit! Cseh Péter Mihálynak hívnak. 37 éves vagyok, 10 éve római katolikus papként szolgálok. Hálás vagyok ezért, és szeretem a katolikus Egyházat! Papi jelmondatom: „Nyújtsd ki a kezedet!” (Márk 3,5) Magyarországon élek, ahol készülünk a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Épp ezekben a hetekben tartottuk volna eredetileg, de te úgy döntöttél, hogy fussunk neki inkább egy év múlva! Adja az Úr, hogy sikerüljön! A pécsi egyházmegye papja vagyok. 2020. augusztus 5-e óta Szabadszentkirályon plébániai kormányzóként szolgálok, mert ide küldött a pécsi egyházmegye apostoli kormányzója, Dr. Udvardy György veszprémi érsek úr. Összesen 14 kis település népe van rám bízva, hogy imádkozzak értük és hirdessem nekik az örömhírt. Az elmúlt egy hónapban sok öröm és sok nehézség közepette megkezdtem itt ezt a szolgálatot. Hála a Feltámadt Jézus Krisztusnak, m

Ismered a megbocsátás 5 lépcsőfokát?

A megbocsátás és a bocsánatkérés kegyelme Jézus Krisztus megváltó kereszthalálának legnagyobb gyümölcse. Ó, milyen sokat elmélkedtek már erről a szentek kétezer év alatt! Nagyon sok csodát megéltem már ezzel az egyszerű kis imával kapcsolatban. Hittel imádkozd végig mindenkiért, aki csak eszedbe jut! A kipontozott részbe mondd be a személyt, aki megjelenik elméd képernyőjén. Bárki lehet az, akár élő, akár elhunyt lélek. Az is fontos, hogy hangosan mondd ki, bízva a KEGYELEM erejében! Jó, ha megismétled, addig, amíg fel nem puhul a szíved a bűnbánat öröme és kegyelme hatására. Aki szeretne jó könyvet olvasni, a bűnbánat, kiengesztelődés, megbocsátás erejéről, annak szívből ajánlom Basilea Schlink: Bűnbánat - örömteljes élet; illetve ugyanez a szerző Győzelem a bűn felett című könyvét. Azt hiszem a témába vág még Neal Lozano: Eloldozva című könyve is a keresztény szabadító szolgálatról. A megbocsátás lépcsőfokai: Én megbocsátok: Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ……. testvérem

Miből születik az igazi öröm?

Máté evangéliuma 11,2-11 Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!” Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták: ’Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted.’ Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem tá

Végül is mire jó ez az egész cölibátus dolog?

Kis tacskó voltam 2004. február 15-én, amikor elsőéves kispapként felkértek, hogy írjak egy cikket a cölibátusról a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatók által szerkesztett újságjába. Akkor ilyen szépen gondoltam a dolgot: Gondolatok a cölibátusról "Nem mindenki érti meg ezt a dolgot." (Mt 19,11) "Fiam, itt az idő, hogy megnősülj! Miért nem keresel már magadnak valakit?" Ki az közülünk, akinek ismeretlenek ezek a gondolatok? Senki. Mindenki találkozott már ezekkel a közhelyekkel a házasság, a családalapítás kapcsán. Van valami ebben a gondolkozásban, ami megsért bennünket. Nem lehet azt mondani, hogy "eljött az ideje a házasságnak", mert ha így tennénk, akkor csak vakon engedelmeskednénk a kényszernek. Miért a házasságról kezdtem el beszélni, ha a cölibátus a témám? Azért, mert úgy gondolom, hogy a két életállapotot nem érthetjük meg egymás nélkül. Mindkettőnél a szabad, felelősségteljes elköteleződés van a középpontban. Mindkettőnél a

Melyik képességedre vagy a legbüszkébb?

Mindegyikünknek külön feladatot ad Márk evangéliuma 13,33-37 Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok! Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Az adventi időszak központi témája a várakozás, a remény felkeltése. Egyértelmű, hogy a középpontban az van, hogy várjuk a kis Jézus megszületését. Nagyon sok szemlélődési lehetőséget ad ez az időszak. Szemléljük a Szűzanyát, az ő hitét. Ugyanakkor szemléljük azt is, hogy az Úr második eljövetelére hogyan készít fel minket az evangélium. A mai evangéliumnak is a központi témája ez